Glada barn som gör tummen upp.

Stödteam

Stödteamet är ett centralt team som arbetar för elevernas välbefinnande i skolan. Vi vänder oss både mot enskilda elever och elevgrupper för att stärka situationer som verkar hämmande på inlärning eller social trivsel.

Stödteamet består av barn- och ungdomskonsulenter, psykolog och familjebehandlare och är en organiserad samverkan mellan socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning.

Stödteamet kan hjälpa till med insatser på olika nivåer:

Skol- och organisationsnivå

 • Samverka med lokal elevhälsa/landsting (t.ex. Ungdomsmottagningen)
 • Samtalspartner till: rektor, rektor/arbetslag (resursfördelning och utformning av lärandemiljö), arbetslag (planering för arbetssätt och arbetsformer), arbetslag (ledarskap och gemensamt förhållningssätt)

Gruppnivå

 • Nätverksarbete kring elev
 • Värdegrundsarbete
 • Observation av grupper
 • Tillsammansdagar med samarbetsövningar
 • Enkäter om trivsel och studiero
 • Stödsamtal kring elever i behov av särskilt stöd
 • Delta i föräldramöten

Individnivå

 • Observationer av elev
 • Medverka i möten med elev och vårdnadshavare, eller enbart vårdnadshavare
 • Kartläggning av elev inför eventuellt upprättande av åtgärdsprogram
 • Samtal kring relationer, samspel och kommunikation i elevers familjer
 • Delta i utvecklingssamtal och uppföljningar
 • Stöttande/förändringsinriktade samtal med elever och föräldrar
 • Medverka till att elever kommer till skolan, t.ex. genom samverkan med och i hemmet

Blanketter

Kontakta stödteam

E-post 
stodteamet@edu.flen.se
Telefon
0157 – 43 02 50

Sidansvarig: Lars Borg
Senast uppdaterad: 2016-04-15 09:23:40

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lars Borg Chef Elevhälsan 0157 – 43 02 30