Skolbarn och lärare som använder en surfplatta

Förskola & pedagogisk omsorg

I Flen finns både förskolor och annan pedagogisk omsorg. Här kan du välja mellan kommunala förskolor, kommunala familjedaghem och fristående förskolor.

I de kommunala förskolorna finns professionsutvecklare som arbetar med att säkra och utveckla kvalitén i våra förskolor.

Förskolan stimulerar barnens lärande och utveckling och arbetar med språk, kultur, miljö och jämställdhet. Förskolans pedagogiska verksamhet styrs av den nationella läroplanen.

Professionsutvecklare berättar (film)

Förskolechef berättar (film)

Blanketter förskola och pedagogisk omsorg

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2017-12-05 10:14:08

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Zekerijah Cajlakovic Handläggare barnomsorg 0157 – 43 02 01