Närbild på en gitarr

Kulturskola

Kulturskolan är en frivillig verksamhet. Vi erbjuder kurser i teater, olika instrument och dans.

Hos oss erbjuds du undervisning från förskoleklass och till och med gymnasiet (de flesta instrument från åk 2-3). Vi har också ensembler, orkestrar, konserter, föreställningar och olika projekt.

Kulturskolan följer grundskolans läsårstider med vissa undantag för studiedagar. För mer information se terminsplanering (under fliken Folder och Blanketter) eller kontakta din lärare.

Kulturskolechef berättar (film)

Så här ansöker du till Kulturskolan

Under ”Kursutbud” i menyn hittar du alla kulturskolans kurser.

Ansökningsblankett hittar du under ”Folder och blanketter”. Den måste skrivas under av målsman eller myndig elev. När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse hemskickad. Kontakta oss om du inte får den inom rimlig tid. Du blir sedan kontaktad av din kulturskolelärare när plats finns. Om vi inte kan erbjuda dig plats ställs du automatiskt i kö tills plats finns.

Terminsavgiften är 600 kr per elev, aktivitet och termin. Avgiften tas ut från tredje lektionen, maximalt för två barn per familj.

Du har möjlighet att både spela instrument och ta dans- och dramalektioner eller sjunga. Vi garanterar 24 lektionstillfällen under ett läsår. Orkestrar och ensembler kostar inget extra men ger dig möjlighet att spela mer.

Regler, avgifter och avanmälan

Då du börjar på en ny kurs har du två prova-på lektioner. Från tredje lektionen debiteras full avgift (600 SEK).

För er som redan är inskrivna på någon av våra kurser gäller att platsen måste sägas upp innan första undervisningsdagen på terminen. I annat fall debiteras ni för den påbörjade terminen (halv avgift 300 SEK). Säger ni upp platsen två veckor efter påbörjad termin debiteras ni för hela terminen.

Önskar man sluta måste detta göras på en särskild blankett. Den måste skrivas under av målsman eller myndig elev och du hittar den under ”Folder och Blanketter”. När den registrerats får du en bekräftelse på att vi mottagit din avanmälan. Kontakta oss om du inte får den inom rimlig tid.

Vid upprepad frånvaro utan giltigt förfall kan eleven stängas av från kulturskolan.

Om avgift ej betalas enligt fastställd taxa kan eleven stängas av från kulturskolan.

Instrument och övrigt material

Elev/målsman bekostar instrument och övrigt material. Vissa stråk-och blåsinstrument finns att hyra hos oss. Att hyra instrument kostar 300 kr/termin. Ensemble-och orkesternoter bekostas av skolan.

Ensembler

Det roligaste med att spela ett instrument är att träffa nya kompisar och spela tillsammans! Ensemblespel ger flera möjlighet att delta i konserter och uppträdanden varje år. På kulturskolan finns flera olika ensembler och orkestrar för alla typer av instrument, t.ex.

  • Blåsorkester – för dig som spelar blåsinstrument eller slagverk och har spelat lite längre.
  • Stråkorkester – för dig som spelar stråkinstrument och har spelat lite längre.
  • Rockband – för dig som spelar ett pop/rockinstrument eller sjunger och har hållit på lite längre.

Folder och Blanketter

KOMMANDE EVENEMANG:

  • 21 mars kl 18.00, Aulan BCPW. Konsert tillsammans med grundskolan klass 4-6, elever från Söder-, Löten- och Nybbleskolan.
  • 3 april kl 18.30, Aulan BCPW. Konsert med filmmusiktema. Sång-, gitarr- och danselever medverkar.

Kontaktuppgifter

Kulturskolans Expedition
Telefon: 0157-43 05 80
E-post

Kulturskolechef
Andreas Odsvall
Telefon: 0157-43 05 81
E-post 

Här finns vi:
Kulturskolan
Bildningscentrum Prins Wilhelm
Drottninggatan 16
642 37 FLEN

Expeditionen är oftast bemannad vardagar 8.30-12.

Kulturskolan på Facebook

Kontaktuppgifter till lärarna hittar du på personalsidan. Du sjukanmäler dig direkt till berörd lärare.

Sidansvarig: Andreas Odsvall
Senast uppdaterad: 2017-03-20 08:31:55

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Odsvall Rektor Kulturskolan 0157 – 43 05 81