Bygga, skapa och uppleva musik genom trumman

Ett projekt i Flens kommuns grundskolor läsår 2014/2015

Projektperiod

augusti 2014-juni 2015

Antal elever

170 (Grundskolan år 5)

Bakgrund

Stora utmaningar har givits till Flens kommun att genomföra/uppfylla målen för musik (Lgr 2011.) Vårt projekt ger eleverna ett påtagligt verktyg att nå längre än bara uppnå de absoluta baskunskaperna inom flera ämnen.

Begrepp och estetiska uttryck måste upplevas för att förstås av alla elever.

”Det du gör med kroppen, det fastnar i knoppen!”

Genomförande

Under 7 tillfällen skapar/slöjdar eleverna sin egen trumma, för att sedan musicera och framträda.

Mål

Genom hantverk ge förståelse för hur ljud skapas, blir till musik och estetiska uttryck.

 • Slöjda, dekorera, spänna skinn, häfta, vänta
 • Skapa musik och möten
 • Samarbete och samspel
 • Imitation och improvisation med röst och instrument.
 • Rytmer, dans och toner.
 • Dynamik, tempo, perioder, grafisk notation.
 • Begrepp och symboler som behövs för att förstå, samtala om och göra musik.
 • Uppleva sin egen musik!

Syfte

 • Att påtagligt ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik och slöjd som uttrycksform och kommunikationsmedel.
 • Utveckla förmågan att uppleva/skapa och reflektera över musik.
 • Fördjupa förståelse för olika musik- kulturer.
 • Gestalta och kommunicera uttryck i olika kulturella och historiska sammanhang.
 • Träna olika konstnärliga uttryck, och låta dem samspela.

Projektansvariga

Andreas Odsvall                             Kristina Rydholm                            Hans Fogelberg

Kulturskolechef                              Rytmiklärare                                   Trummis/trumbyggare

Sidansvarig: Andreas Odsvall
Senast uppdaterad: 2015-12-08 10:14:32

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Odsvall Rektor Kulturskolan 0157 – 43 05 81