Körsång med fokus på språkinlärning

Ett projekt i Flens kommuns grundskolor läsår 2014/2015

Projektperiod

augusti 2014-juni 2015

Antal elever

50 Grundskolans förberedelseklass år 1-9

50 Grundskolans klasser år 1 – 9

Bakgrund

Flens kommun är en mångkulturell kommun med många nyanlända ungdomar. Behovet är därför stort av undervisning som stödjer dem i deras språkutveckling. Det har länge stått klart att musik och musicerande har stor betydelse för kognition och inlärning. För barnen som kommer till Flen finns en stor risk för utanförskap – där kultur är ett kraftfullt verktyg som skapar motivation, sammanhang och ger möjligheter till ett inkluderande arbetssätt.

Genomförande

Projektidén riktar sig till nyanlända barn i internationella klasser men även till andra barn i kommunen. En sångpedagog arbetar med fbk-elever och samverkar med klasslärare i grundskolans andra klasser för att sedan sjunga tillsammans och jobba med samhörighet, inkludering och integration genom sången. Vi jobbar med att uttrycka oss med röst, andning, hållning, avspänning och röstteknik. En bra väg till språket är genom musik; man jobbar då med att aktivera flera olika minnesfunktioner samtidigt vilket underlättar inlärningen. Man jobbar samtidigt med barnens självbild, man ger möjlighet att få uttrycka sig och sina känslor. Vi jobbar med språket utgående från svenska och deltagarnas språk genom att vi sjunger musik från olika kulturer. Vi jobbar med att stärka känslan av gemenskap och trygghet i gruppen.

Projektet avslutas med flera storslagna skolkonserter, då barnen från alla de olika skolorna träffas och sjunger tillsammans.

Mål

Målet är att utveckla språket avseende språkmelodi, ordkunskap, fraskänsla, intonation. Samtidigt skapar vi gemenskap mellan barn med olika bakgrund genom att vi vid flera tillfällen sjunger tillsammans.

Syfte

Att göra ett projekt med körsång för barn i internationella klasser för att stärka deras språkutveckling, arbeta inkluderande, samt skapa gemenskap, självkänsla och tillhörighet.

Projektansvariga

Andreas Odsvall                             Ingrid Falk     

Kulturskolechef                                    Sångpedagog

Sidansvarig: Andreas Odsvall
Senast uppdaterad: 2015-12-08 10:10:09

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Odsvall Rektor Kulturskolan 0157 – 43 05 81