Rösten i fokus

Ett projekt i Flens kommuns grundskolor läsår 2014/2015

Projektperiod

augusti 2014-juni 2015

Antal elever

650 (Grundskolan F- 3)

Bakgrund

De senaste 20 åren har sång i klassrummen blivit mindre vanligt, mycket beroende på att sången inom lärarutbildningen varit på tillbakagång. Om pedagogerna fokuserar för mycket på sina egna röster i sångsammanhang och lägger sångerna i ett bekvämt lågt läge, får barnen ”rappa” fram sångerna istället. Det är inte ovanligt att barnen blir besvikna, en del barn sjunger inte alls med eller struntar i att pricka tonerna, eftersom det inte finns någon melodi i rätt läge att följa. De lär sig, att det inte är viktigt att sjunga rätt, och kan därmed stagnera i sin sångutveckling. Vad man däremot kan bekräfta är att alla barn kan lära sig att sjunga om de får rätt vägledning från början, såvida det inte föreligger någon hörseldefekt eller annan skada. Från och med 3 års ålder sjunger de allra flesta barn rätt melodi när sångerna läggs i deras eget röstläge. Om pedagogerna saknar kompetens för att jobba med rösten förhindras dock denna process.

Att få hitta sin sångröst kan vara till stor glädje hela livet. Att våga sjunga och att tala inför andra är av stort vikt för dagens barn/ungdomar inte minst inom övriga skolämnen.

Syftet

Att ge möjlighet för varje barn i skolår F-3 att få en musikupplevelse med professionella musiker/sångare, att hitta sin sångröst, att få uppleva körsång och glädjen i att sjunga tillsammans, att bygga gemenskap, få en gemensam repertoar för att underlätta sång i klassrummet och vid större samlingar, att jobba med textförståelse och språkutveckling.

Genomförande

Vi inleder projektet med en musikupplevelse på skolan. Därefter får de jobba med sångpedagogerna under flera olika tillfällen i sitt eget klassrum, då man jobbar med en gemensam repertoar som alla kan efter dessa veckor. Projektet avslutas med flera skolkonserter då barnen från alla de olika skolorna träffas och sjunger tillsammans.

Projektansvariga

Andreas Odsvall                                                          Ingrid Falk

Kulturskolechef                                                           Sångpedagog/operasångerska

Sidansvarig: Andreas Odsvall
Senast uppdaterad: 2015-12-08 10:06:17

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Odsvall Rektor Kulturskolan 0157 – 43 05 81