Skriv och sjung

Ett projekt i Flens kommuns grundskolor läsår vt 2016

Projektperiod

April-maj 2016

Antal elever

188 (Grundskolan år 4)

Bakgrund

Tillsammans med James Hollingworth kommer eleverna i år 4 få skriva sånger.

Han har arbetat med barnmusik sedan 70-talet och ligger bl.a. bakom Harrys hare, Älgarna demonstrerar, Jag är en liten mört och ytterligare ett hundratal andra odödliga sånger. James och Karin Liungmans skivor ”Djurens Brevlåda” och ”Barnlåtar” har blivit riktiga klassiker.

Senaste skivan ”Hajar Du” gjorde han tillsammans med Jojje Wadenius. Den belönades med en Grammis 2006.

Nu kommer han tillsammans med eleverna göra nya tokroliga och tänkvärda låtar.

”Skriv och sjung” syftar till att bejaka kreativiteten, lyfta fram och arbeta med språket samt uppmuntra skrivandet med musik som utgångspunkt.

Genomförande

Vid tre tillfällen kommer James att besöka klasserna som delas upp i grupper. Varje grupp kommer att skriva en sång. Lärare/pedagoger kommer inte att behöva vara delaktiga i själva musikskapandet men bör, om möjligt, gärna vara med och assistera. Första besöket blir en kickoff och arbetet med att hitta olika teman och att skriva första versen, en refräng och en melodi sätts igång. Till andra tillfället ska varje grupp ha skrivit ihop den andra versen.  Här gäller det att stavelserna stämmer rad för rad så andra versen går att sjunga till samma melodi. Till tredje tillfället ska eleverna ha repeterat sångerna för nu blir det dags för inspelning på en mobil musikstudio med ett enkelt ackompanjemang.

Som avslutning kommer en CD-skiva överlämnas till varje klass med alla de inspelade sångerna och en konsert framföras med sångerna på respektive skola/en större konsert.

Mål

Att använda och integrera estetiska lärprocesser i den ordinarie skolundervisningen för att skapa bra förutsättningar för språk, skriv- och läsprocessen i grundskolan.

Eleverna ska få på ett kreativt sätt komponera text och musik tillsammans med en väletablerad artist. Elever med läs- och skrivsvårigheter får verktyg för att ”övervinna” sin rädsla att misslyckas.

Syfte

Att eleverna ska få utveckla sitt språk tillsammans med musik.

Projektansvariga

Andreas Odsvall                             James Hollingworth

 

Sidansvarig: Andreas Odsvall
Senast uppdaterad: 2015-12-08 10:03:20

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Odsvall Rektor Kulturskolan 0157 – 43 05 81