Slöjd från olika länder

Ett projekt i Flens kommuns grundskolor vt 2016

Projektperiod

Januari-juni 2016

Antal elever

161 (Grundskolan år 8)

Bakgrund

På vår högstadieskola med många olika nationaliteter vill vi se hur man jobbar med enkel slöjd i olika länder. Med återbrukat material eller enkelt billigt kunnat tillverka föremål för eget hushåll. Kunna se historiskt hur denna viktiga tillverkning var för den egna överlevnaden.

Syftet

Att enligt Lgr11 centrala innehåll i slöjd få med:

·         Slöjdens etiska och kulturella uttrycksformer och slöjden i samhället.

Eleverna ska få större förståelse för sin egen och andras slöjdtraditioner.

Att ge eleverna ett hållbarhetsperspektiv.

Genomförande

Med hjälp av hemslöjdskonsulent jobba tematiskt, både teoretiskt och praktiskt. Projektet avslutas med en utställning på Flens stadsbibliotek.

Projektansvariga

Andreas Odsvall                             Ulf Wallenberg                               Helena Nordström Käll

Kulturskolechef                              Träslöjdslärare                                Textillärare

Sidansvarig: Andreas Odsvall
Senast uppdaterad: 2015-12-08 10:21:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Odsvall Rektor Kulturskolan 0157 – 43 05 81