Utvecklingsarbete läsår 16/17

Här kan du läsa mer om vilket utvecklingsarbete som pågår just nu.

Kollegialt lärande – Läslyftet

Under läsåret 16/17 arbetar alla kommunens lärare med kollegialt lärande genom Läslyftet. Det innebär att man som pedagog genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper om sitt arbete. Det ger tillfälle för pedagogerna att tillsammans med kollegor granska och utveckla sitt arbete med barnen/eleverna. Även i förskolan arbetar man med Läslyftet.

Förskoleappen

Under höstterminen 2016 introducerar vi förskoleappen och under vårterminen 2017 implementeras appen som ett pedagogiskt verktyg på varje förskoleavdelning i Flens kommunala förskolor.

Förskoleappen är en app som förenklar förskolans pedagogiska dokumentation och administration samtidigt som föräldradelaktigheten ökar genom bättre kommunikation mellan hemmet och förskolan. Med förskoleappen kan du som förälder följa ditt barns vardag i förskolan via telefon, läsplatta eller dator.

Med förskoleappen dokumenterar pedagogerna arbetet mot förskolans mål med film, bild och text så att det blir synligt direkt för dig som förälder. Barnen är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen och ser vad de lär sig vilket ger dem möjlighet att reflektera kring det på ett bättre sätt, tillsammans med både pedagog och förälder. Pedagogerna får en bra överblick och kan följa varandras arbete. Appen fungerar även så att du som förälder kan lämna reflektioner och se när det är dags för nästa föräldramöte.

 

 

Sidansvarig: Åsa Andersson
Senast uppdaterad: 2016-11-25 10:21:56

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Andersson Verksamhetsstrateg 0157-43 02 05
Helena Lindqvist Utvecklingsledare IKT