Barn som äter vid ett bord

Mat & måltider

Måltidsservice tillagar och serverar mat till förskolor, skolor och äldreboenden i Flens kommun. Maten tillagas framförallt i tre centralkök, fem förskolor/skolor har eget tillagningskök och övriga mottagningskök där de tar emot mat ifrån centralköken.

Skolmåltider

Tre kökschefer ansvarar för den dagliga måltidsverksamheten i Flen, Hälleforsnäs och Malmköping. Genom regelbundna träffar med föräldrar, elever, skolhälsovård och lärare fångas lokala önskemål upp och därigenom försöker man anpassa verksamheten efter de behov som finns. Till grund för arbetet med skolmåltiderna ligger också en enkät där samtliga elever inom skolan angett vad de anser vara viktigast när det gäller skolmåltiderna; valmöjlighet, matens utseende och smakupplevelse.

Matråd i skola

På varje skola finns matråd som består av representanter för elever, lärare, föräldrar, skolhälsovård, skolledning och Måltidsservice. I matrådet diskuteras inte bara vilken meny som ska serveras utan även andra frågor som har med skolrestaurangen att göra. Det kan gälla frågor som berör utsmyckning, uppförande i skolrestaurangen och hur kan lärare och elever ser skolrestaurangen som en pedagogisk resurs.

Måltidsservice använder de rekommendationer som Statens livsmedelsverk ger ut för att tillgodose en god och näringsriktig kost.

Mat inom omsorgen

Måltider inom äldreomsorgens särskilda boenden har måltidsombud som genom regelbundna träffar med kökscheferna arbetar med service och kvalitetsfrågor. Medarbetare vid de särskilda boendena i kommunen har också utbildats i måltidernas betydelse, med näringsrik och individanpassad kost som bör vara bra fördelad över dygnet.

Korta fakta om Måltidsservice

Vi arbetar mot kommunens miljömål om 30% ekologiska råvaror 2016. För att nå miljömålen lagar vi så långt det är möjligt mat från grunden och på så vis reducerar mängden hel och halvfabrikat.  Enligt senaste mätningen så består livsmedelsinköpen till 31% av miljömärkta livsmedel.

  • Vi är 37 personer som arbetar med måltiderna i Flens Kommun
  • Måltidsservice har 3 centralkök, 5 tillagningskök och 13 mottagningskök
  • Vi köper livsmedel för ca 6,2 miljoner kronor per år
  • Vi lagar och serverar ca 407000 luncher till skolor och förskolor per år
  • Vi lagar och serverar ca 64000 frukostar till förskolor och fritids per år
  • Vi lagar och serverar ca 96000 mellanmål till förskolor och fritids per år
  • Vi lagar ca 87000 måltider till äldreomsorgen per år

Blanketter

Kontakt

Måltidschef
Monika Holm
Telefon: 0157 – 43 16 00
E-post

Matsedel

Matsedlarna för alla förskolor, skolor och äldreboenden finns tillgängliga via tjänsten AivoMenu, både på en vanlig webbplats och i appar för mobila enheter.

AivoMenu

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2017-02-01 14:34:28

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Per Kålbäck Kökschef 0157 – 43 16 01
Susanne Lindblom Kökschef 0157 – 43 16 22
Agneta Svensson Kökschef 0157 – 43 16 07