8

Bra att veta

Information till dig som studerar eller funderar på att börja studera.

Förlänga en kurs

Om du vill förlänga en kurs kan det innebära att din studietakt förändras. Om din studietakt förändras och du uppbär CSN kan det innebära att din rätt till bidrag och lång förändras. Du som elev är skyldig att meddela CSN förändringen. Även skolan har en skyldighet att skicka uppgifter till CSN. Varje dag skickas uppdaterade uppgifter till CSN.

Om du vill förlänga en kurs får det inte ha gått mer än 75 % av din planerade studietid. Att du i sista stunden vill förlänga en kurs kan indikera att du har svårigheter att klara av kursen. Det är bättre att du tidigare signalerar att du behöver mer stöd eller behöver en lägre studietakt.

Om du vill förlänga en kurs tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare och fyller i en ansökan.

Sidansvarig: Anna-Lena Karlsson
Senast uppdaterad: 2016-01-19 14:54:52