Friggebod på tomt

Friggebod

Det är tillåtet att bygga en eller flera friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet.

Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea, den yta byggnaden upptar på marken, får vara högst 15,0 kvadratmeter och taknockshöjden högst 3,0 meter.

I byggnadsarean räknas takutsprång större än 50 cm in, så till exempel ett loft eller en veranda med tak räknas in i byggnadsarean på en friggebod.

Friggebodar ska vara fristående och placeras minst 4,5 m från allmän plats (gata, väg eller parkmark)!

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2016-07-22 10:40:22

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud Byggnadsinspektör 0157-43 02 97