Väg och grind ute på landsbygden

Foto: Mostphotos

På landsbygden

Om man bor på landsbygden, utanför detaljplanelagt område och utanför "sammanhållen bebyggelse" får man, i omedelbar närhet av bostadshuset, utan bygglov bygga fristående komplementbyggnader (t ex garage) upp till 30 kvm bruksarea.

Tillbyggnad av komplementbyggnad är lovfri om den ursprungliga byggnadens yta och tillbyggnaden max blir 30 kvm bruksarea. Man får också göra en tillbyggnad av bostadshuset på 50% av byggnadsarean, dock högst 30 kvm bruksarea. Flera tillbyggnader på ett hus får sammanlagt ha en bruksarea på 30 kvm.

Åtgärderna är anmälanspliktiga och anmälan ska innehålla samma handlingar som vid bygglov.

Sidansvarig: Peter Israelsson
Senast uppdaterad: 2016-07-22 11:25:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud Byggnadsinspektör 0157-43 02 97