Skadedjur & ohyra

Råttor, möss och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal.

De kan då göra stor skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag. Exempel på ohyra kan vara mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor. Med skadedjur avses endast möss och råttor.

Här kan du läsa om hur du som privatperson kan undvika att få problem med ohyra och skadedjur i ditt hem eller i din närmiljö.

Miljöavdelningen utför inga saneringar av skadedjur eller ohyra.

Ansvar och sanering

I hyresrätt

Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att – om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus – vidta åtgärder för utrotande av ohyran.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. När det gäller de vanligaste arterna av skadedjur (till exempel insekter, råttor eller möss) kan en villaägare ofta lösa problemet genom att tala med sitt försäkringsbolag. Det brukar nämligen alltid ingå en skadedjursförsäkring i villaförsäkringen.

Förhindra eller få bort vanliga typer av ohyra

 • Kackerlackor
  Du känner igen kackerlackor på deras platta kroppar med en stor halssköld. De har kraftiga ben och från huvudet sticker två trådsmala antenner ut. Eftersom de smutsar ned och sprider smitta kan de vara en sanitär olägenhet. Du kan läsa mer om kackerlackor på Naturhistoriska riksmuseets webbplats.

Förebygga problem

 • Städa noggrant efter matlagning så att inga matrester finns framme och håll rent i bostaden så att insekter inte kan ta skydd.
 • Kackerlackor trivs i fukt, var uppmärksam på fuktskador.
 • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam så att inga insekter kommer med varorna.

Om du har fått kackerlackor

Det finns många problem kopplat till bekämpningen av kackerlackor. Äggkapseln kan ligga kvar länge, helt opåverkad av kemiska gifter och nymferna kläcks när giftet i omgivningen brutits ned. Kackerlackor som överlever kan bli resistenta mot kemikalierna.

 • Myror
  De vanligaste myrorna som invaderar våra hem i jakt på föda är svartmyran eller trädgårdsmyran. Den första myran som hittar något ätbart lämnar ett luktspår efter sig på väg tillbaka till boet och sedan är myrstigen ett faktum. Läs mer om Faraomyran på Naturhistoriska riksmuseet webbplats.

Förebygga problem

 • Håll rent i köket, framför allt på våren, och torka bort sött spill efter saft, sylt, kaksmulor och annat sockrigt.
 • Ser man till att det inte finns sprickor och hål i lister och fasaden försvårar man för dem att ta sig in.
 • Att hålla grunden fri från fukt är ett sätt att förebygga deras bobyggande. Myror trivs i fuktiga miljöer, om du har problem med myror kan det innebära en dold fuktskada i din bostad.

Om du har problem med myror

Försök följa spåren av myrorna tillbaka till boet, så kan du gräva bort det eller försöka utrota myrsamhället med något av de myrgift som finns på marknaden. Att bara torka bort doftspåret i köket fungerar tyvärr inte, myrorna hittar nya vägar.

Misstänker du att du har fått de gulaktiga små Faraomyrorna i din bostad bör du få sanerat snarast.

 • Ängrar
  Det finns flera varianter av ängrar, och de vanligaste i våra svenska hem är pälsängern och fläskängern. I naturen fungerar ängrarna som renhållare eftersom de äter sådant som blir över när andra djur fällt ett byte, skinnet och pälsen, men i våra hem kan de ställa till stor skada.

Förebygga problem

 • Det är svårt att hindra att skalbaggar tar sig in i våra hem och lägger ägg. Håller man rent och städar garderober och kök regelbundet har man större chans att hålla dem borta. Håll särskilt rent runt lister och svårtåtkomliga utrymmen.
 • Ser man en änger eller spår efter dem gäller det att agera snabb eftersom fler ägg kan finnas någonstans redo att kläckas.
 • Vid städning kan du använda såpa som rengöringsmedel, en huskur som sägs hålla ängrarna borta.
 • Kläder som man inte använder så ofta eller är extra rädd om kan man förvara i lufttäta plastpåsar.

Om du fått ängrar

 • Även om ängrar finns i vår natur klarar de inte av att djupfrysas. Sätt ut angripna kläder i minusgrader några dygn eller lägg dem i frysen. Att tvätta eller borsta kläderna regelbundet hjälper också, liksom att utsätta kläderna för höga temperaturer genom att torktumla eller stryka dem.
 • En angripen garderob eller köksskåp måste tömmas och städas ordentligt. Ängrar och andra skadedjur som lever av kläder kan hållas borta med hjälp av till exempel rödceder, ett träslag som innehåller naturligt aromatiska oljor vars doft ängrarna inte tycker om.
 • Mat som angripits ska slängas.
 • Vägglöss
  Vårt ökande resande och köp av möbler på second hand har bidragit till att vägglössens spridning ökat på senare tid.  Vägglöss blir 5-8 mm lång och kan endast krypa.Vägglusen är egentligen ingen lus utan en så kallad skinnbagge (till skillnad från bland annat huvud-, kropps- och flatlöss). Den lever uteslutande på att suga blod men kan tåla långvarig svält, upp till ett år. På dagen gömmer de sig i och kring sängen, under madrassen, i gardinerna, i sänggavlarna, under insydda knappar i madrassen, vid golvlister, i kopplingsdosor, bakom tavlor med mera. Vägglusen sprider inte smitta, den största hälsorisken är överföring av bakterier från händerna då man kliar sig.

Förebygga problem

 • Skaka ur väskan och kläder noga utomhus efter utlandsresan. Lägg väskan och packningen i frysen eller bastun eftersom vägglusen inte tål stark värme eller kyla.
 • Tänk på brandrisken om du väljer att använda bastun. Håll uppsikt!

Om du fått vägglöss

 • Misstänker du att du har vägglöss kan du kontrollera det genom att sätta upp en klisterfälla, dubbelhäftande tejp runt sängen, som krypen fastnar i.
 • Det är mycket besvärligt att bli av med vägglöss och kräver professionella skadedjurssanerare. Saneringen kan ta flera veckor.

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att hålla bostaden fri från skadedjur. Fastighetsägaren kan motverka angrepp från skadedjur genom att städa och hålla rent så att insekter inte får en chans att föröka sig. En skadedjurs försäkring ingår i de flesta hemförsäkringar. När det gäller råttor och möss ska man begränsa deras tillgång till föda, till exempel ska soptunnor och kompostbehållare vara täta.

Förebygga problem med ohyra och samt råttor/möss

 • Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig.
 • Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.
 • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.
 • Råttor och möss äter det mesta, tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken.
 • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.
 • Ta hand om dina sopor. Håll rent utrymmen som kan dra till sig råttor/möss.
 • Om du har picnic i park eller på allmänning, släng dina rester i en soptunna.
 • Tänk på att möss och råttor äter allt möjligt, även fågelmat som hamnar på marken.
 • Ta hand om fallfrukt i trädgården. När det hamnat på marken kan det ätas av både möss och råttor.

Om du fått problem

Om du har fått problem med möss eller råttor inomhus kanske en mus- eller råttfälla kan ta hand om djuren. För att bli av med möss behöver du placera ut flera fällor där du tror att mössen håller till. Utomhus kan ett saneringsföretag hjälpa till.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta miljöinspektör för hälsoskyddsområdet:

0157-43 03 22

0157-43 02 65

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-02-27 08:55:54