Biltvätt

Att tvätta bilen direkt på gatan är inte bra för miljön. Tvättvattnet som rinner av bilen innehåller tvättkemikalier, oljerester och asfalt. Vattnet rinner ut i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar.

Det bästa sättet att tvätta bilen är att åka till en biltvättanläggning. Vid enstaka tillfällen kan bilen tvättas på en grusplan eller gräsmatta långt från vattendrag, dagvatten- eller dricksvattenbrunnar. Använd miljömärkta biltvättmedel.

I Södermanlands län gäller följande:

  • Biltvätt på gata eller annan hårdgjord yta är inte tillåten, eftersom tvättvatten med rengöringsmedel samt metaller och oljor från fordonet då via dagvattenbrunnar rinner ut i vattendrag/sjö. Det innebär risk för störningar hos vattenorganismer.
  • All biltvätt bör ske i tvätthall, i första hand i hall där särskild reningsanläggning finns, i andra hand i annan tvätthall med installerad olje- och slamavskiljare. Eventuellt kan biltvätt ske utomhus på den egna gräsmattan.

Tvätthallar

Inom Flens kommun finns det tvätthallar med särskild reningsanläggning på OK/Q8, Brogatan 6, Flen samt på Statoil, Kungsvägen 10, Flen.

Lagstiftning

Lagstiftningen ger inga tydliga anvisningar i frågan, men enligt 2 kap miljöbalken ska var och en följa försiktighetsprincipen och inte förorena miljön. Det är fullt möjligt att en person som tvättat sin bil på gatan eller annan hårdgjord yta kan bli fälld med stöd av försiktighetsprincipen.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2017-02-20 13:56:19

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anton Fernroth-Börjel Miljöinspektör 0157-43 02 66
Daniel Jansson Miljöinspektör 0157-43 03 27