Pågående planarbeten

Sparreholm

Hyltinge strand, Björkhult 2:7
Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter för ca 60 bostäder. Planprogram har tagits fram. Detaljplanen beräknas skickas ut på samråd under februari 2017.

Malmköping

Malmköpings centrala delar
Bevarande av kulturhistoriskt intressant bebyggelse och utformning av torgmiljö.

Flens stad

Kvarteret Hörnjärnet (Coop)
Detaljplanen syftar till att förtäta Flens centrum med bostäder och handel. Detaljplanen beräknas skickas ut på samråd under januari 2017.

Mellösa

Mellösa-Sundtorp 1:38
Detaljplan för att ge möjlighet till bostad och verksamheter i före detta Tumstocksfabriken.

Bettna

Kungsbacka 1:42 och 1:88
Detaljplan för att ge möjlighet till bostäder, vård och verksamheter i centrala Bettna.

Påbörjas under 2017

Orrestaö – camping, bad, koloniområde.

Tyghuset 3 – bostäder.

Fornbo, Fållökna, Malmsjöberg – VA-utbyggnad med mera.

Delar av kvarteren Parken och Städet – Bostäder, handel med mera.

Sidansvarig: Karin Tibbelin
Senast uppdaterad: 2017-04-07 10:38:54

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Britt-Marie Andersson Mark- och exploateringsansvarig 0157-43 03 00
Nassim Pourshah Badinzadeh Planarkitekt 0157-43 03 05