Aktuellt

Aktuell information om fiber och bredbandsnyheter.

2018-02-20 Status uppdatering.
Eftersom det är vinter så är nästan alla arbeten pausade tills det blivit vår och det blivit bättre markförhållanden. Men några nyheter har vi lyckats få tag i.

Bettna har nu 212 kunder uppkopplade och det kvarstår cirka 10.000 meter schakt.

IP-only väntar på flera tillstånd från Trafikverket och Länsstyrelsen för att kunna komma vidare i vissa delar i Flen.
(Det är idag extremt långa handläggningstider i hela Sverige från trafikverket, vilket är ett problem för utbyggnadstakten.)

IP-only har städat bort förbrukningsmaterial där det går.


2018-02-12 Intresseanmälan har nu gått ut till områden som ännu inte fått avtal.
IP-only har nu skickat ut intresseanmälan till resterande områden i Flen.
Om du vill ha fiber är det av största vikt att du fyller i intresseanmälningen, den ligger till grund för fortsatt utbyggnad av fibern.
Du som redan fått avtal från IP-only behöver inte göra någon intresseanmälan.


2018-01-30 Bredbandsenkät
Vänligen fyll i denna korta enkät från Regionförbundet som vill kartlägga hur du upplever din uppkoppling mot Internet.
Ta mig till enkäten

2018-01-26 IP-Only pausar vissa byggnationer under vintern.
”Vi stoppar inga projekt. Däremot kommer vi i vissa fall ta en naturlig paus på grund av vinterförhållanden och försenad tillståndshantering. Under denna tid genomför vi kvalitetsarbete och kvalitetssäkring”, säger IP-Onlys presschef Niclas Karnhill till Nyhetsbyrån Direkt.

”Fiberutbyggnaden fortsätter i vår och våra långsiktiga mål ligger fast – IP-Only byggde mest av alla fiberoperatörer i landsbygd under 2017 och kommer göra det även 2018”, tillägger presschefen.

2017-12-21  God jul & Gott nytt år.
Vi vet att det är många som väntar på att få att få ett snabbt och stabilt bredband via sin fiber ute på landsbygden. Den ursprungliga planen var att jobbat skulle vara klart 2020, men nu siktar IP-only på bli klara redan under 2018, det tycker vi i kommunen är en bra julklapp till invånarna i Flen från IP-only. Flen har 991km vägbana och 830 km av dessa ska grävas och dras fiber, sedan tillkommer all grävning på tomter. Runt 80 grävmaskiner är ute på våra vägar och vi vet att det kan medföra besvär i trafiken men hoppas att det finns förståelse för det gigantiska projekt som nu är i full gång i vår kommun.
Önskar alla en God Jul & Gott Nytt år.

2017-12-21 Driftsatta kunder.
Bettna: 85
Skebokvarn: 10

2017-12–21 IP-only:  Status markavtal markägare.
Bettna: saknas 9 av 173
Bronäs Rökärr: saknas 60 av 100
Dunker: saknas 26 av 245
Humledal: saknas 10 av 127
Hyktinge Ö: Saknas 0 av 35 (alla markavtal påskrivna)
Båven Rockelstad: Saknas 3 av 102
Skebokvarn: saknas 8 av 98
Sparreholm Norra: saknas 6 av 35
Vadsbro: saknas 12 av 107
Årdala Forssa: saknas 9 av 96

2017-11-30 De första kunderna har nu fått signal i Bettna.
De första femtio hushållen i Flen/ Bettna har nu fått signal , de kan nu beställa tjänst och använda sin fiberanslutning. Arbete pågår att driftsätta fler kunder i Flen.

2017-11-30 Avtal till tätorterna i Flens kommun.
Under januari 2018 kommer avtal att skickas ut till tätorterna.
Avtalet kan skilja sig lite ifrån det avtalet som är på landsbygden på grund av avsaknaden av statliga eu-medel. Mer information kommer när utskicket närmar sig.

2017-11-15 Strömavbrott orsakade störningar i bredbandsleveransen till fasta och mobila anslutningar.
Två elkablar gick sönder i byggnationen av ny vattenledning mellan Katrineholm och Flen.
Det orsakade ett stort strömavbrott i Flen och påverkade flertalet bredbandskunder på fasta och mobila-nätet under några timmar.

2017-11-08 Vikten av snabbt bredband för kommunens företagsklimat.
Vid en jämförelse av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet med Post- och telestyrelsens kartläggning av företagens tillgång till snabbt bredband fann Bredbandsforum ett tydligt samband både 2014, 2015 och 2016. I de kommuner där företagen totalt sett är mest nöjda med sina förutsättningar, har fler företag också tillgång till snabbt bredband. I en ny jämförelse med siffror från 2017 finner vi samma samband.   Läs mer här

2017-11-01 IP-only senaste byggplanering.
Klicka här för att komma till IP-only’s planerade utbyggnadsplan


2017-11-01 Status Markavtal

Bettna: 155 st. klara av 175 st.
Sparreholm: 27 st. klara av 30 st.
Hyltingeö: 35 st. klara av 35 st.
Skebokvarn: 85 st. klara av 91 st.
Dunkers: 191 st. klara av 205 st.
Båven/Rockelstad: 91 st. klara av 99 st.
Årdala/Forssa: 85 st. klara av 87 st.
Humledal: 113 st. klara av 168 st.
Vadsbro: 66 st. klara av 200 st.
Bronäs/Rökärr: 2 st. av 100 st. Bearbetningen påbörjades vecka 43.

Områdesschakt pågår nu i åtta av tio områden. I Båven/Rockelstad och Bronäs/Rökärr påbörjas schakten under vecka 46-47.

Tomtschakt och kundinstallation pågår i samtliga områden.

 

2017-10-30 Avgrävningar, ansvar?
Varför grävs kablar av och  hur kan man undvika det?

Innan man gräver i mark så har man en skyldighet att begära utsättning, det gör man via en hemsida som heter ledningskollen.se.
Alla som har ledningar i det berörda området är skyldiga att märka upp dessa, om man väljer att inte märka upp sina ledningar så får man betala grävskadan själv trots att någon annan har orsakat den.
IP-onlys underentreprenör använder sig av ledningskollen för att få veta vart kablar finns i marken.
Problemet är att vissa ledningsägare inte markerar ut sina ledningarna.
Blir inga ledningar utsatta så betyder det att det inte finns några ledningar och då gräver man som att det inte finns några ledningar i marken.
Många gånger så är ledningar även felaktigt utsatta. Äldre ledningar har aldrig blivit inmätta med GPS och kan vara väldigt svåra att veta position på.

Det finns väldigt lite kommunen kan göra för att motverka avgrävningar. Vi kan inte veta var kablar finns i marken och vi har inga möjligheter att tvinga andra att sätta ut sina kablar.
Det finns inga kartor som kommuner har tillgång till med all ledningar eller liknande, vi har bara kartor över våra egna ledningar.
Men det vi gör är att övervaka ledningskollen så att entreprenörerna skickar in deras grävkartor så att vi kan märka upp kommunens ägda ledningar.

Vid en grävskada på kabel så är entreprenören skyldig att rapportera in detta till ledningsägaren. Vissa gånger tar det längre tid om det är oklart vem som är ledningsägare.
Sedan är det upp till ledningsägaren att komma ut och reparera sig egen ledning. Vi får inte ens reparera deras ledningar eftersom det är en säkerhetsrisk.

Hur ser ansvaret ut ?

Kommunen har ett samarbetsavtal med IP-only. Det innebär att kommunen försöker underlätta utbyggnaden IP-only utför i kommunen.
Byggherre för projektet är IP-only.
Kommunen kan inte styra eller bestämma hur ett företag utformar sina avtal.
Kommunen har löpande byggmöten med IP-only.
Kommunen kan inte tvinga ett företag hur det ska utforma avtal eller tjänster eftersom vi inte är beställare.
Kommunen är tacksamma över att IP-only valt att bygga ett fibernät i Flens Kommun, andra aktörer har inte varit intresserade.
Kommunen försöker stötta där vi kan för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Vi förstår att det kommer bli problem när det är flera hundra mil som ska grävas i kommunen och ännu fler mil kabel som ska ner i marken, men om vi alla hjälps åt och har förståelse för byggnationen så kommer Flen vara en kommun som är rustad inför framtidens behov och möjligheter.

Vill du veta det senaste om utbyggnaden, följ denna sida.

2017-10-18 IP-Onlys utbyggnadsplan med planerade tider.
Ladda ner IP-onlys fiberutbyggnadsplan V2.0

2017-10-12 Status markavtal

1. Bettna: 154 st. klara av 175 st.
2. Sparreholm: 25 st. klara av 30 st.
3. Hyltingeö: 35 st. klara av 35 st.
4. Skebokvarn: 85 st. klara av 91 st.
5. Dunkers: 174 st. klara av 205 st.
6. Båven/Rockelstad: 85 st. klara av 99 st.
7. Årdala/Forssa: 85 st. klara av 87 st.
8. Humledal: 50 st. klara av 168 st.
9. Vadsbro: 35 st. klara av 200 st.
10. Bronäs/Rökärr: markavtal under bredning.

2017-10-10 IP-Onlys utbyggnadsplan med planerade tider.
Ladda ner IP-onlys fiberutbyggnadsplan V1.0

2017-09-27 Markägarmöte för Dunker.
5:e oktober klockan 17:00 håller IP-Only ett markägarmöte i församlingslokalen.

2017-09-19: Fiberinstallatörerna ringer nu runt och bokar in kunder.
Installatörerna ringer från telefonnummer: 073-3842414 och 073-3852862
Det är viktigt att ni svarar så att tider för installation kan bokas.

2017-09-08 Bettna skola

Lantmäteriförrättningen är klar för Bettna skola och har ej överklagats.
Byggnation påbörjas under hösten och därmed löser de problem med internet som skolan har haft under en lång tid.

2017-09-01 Användning av redan nedlagd fiber.
Vi förstår att det kan ibland tyckas konstigt att IP-Only eller kommunen gräver i väg och mark när det redan finns fiber sedan tidigare grävningar.
Det är skillnad på fiber och fiber, vissa fiberdragningar som görs och har gjorts är en fiber som endast är till för transport mellan två punkter och är inte gjord för att ansluta hushåll.
Men vi jobbar och undersöker alla möjligheter för att nyttja befintlig kanalisation och fiber men ibland går det inte eller så får vi inte tillgång till andras fiberdragningar.

2017-08-23 Bronäs Rökärr kommer att byggas.
Nu är underlaget så stort att IP-only har beslutat att Bronäs Rökärr ska byggas.
Det innebär att alla landsbygdsområden i Flen kommer att få möjlighet till fiber!

2017-08-22 Senaste nytt om utbyggnaden.

Bettna:

Byggnationen har kommit längst i Bettna.
400st inomhusinstallationer är genomförda och ca: 200 tomter har fått fiber nedgrävt. Schakt i gator och vägar påbörjas denna vecka.
Det saknas 30st av 168 påskrivna avtal från markägarna, vilket kan leda till att vissa inte kommer få sin fiber installation de har beställt i vissa delar av Bettna.
Vi är förhoppningsfulla att dialogen med markägarna slutar med ett godkännande så att fibersatsningen kan få full fart.

Sparreholm:
Byggnation fortlöper . Inomhusinstallationer ca: 110st är genomförda och tomtarbeten påbörjas denna vecka.
11 markavtal saknas det underskrift på från markägarna i området, vilket kan leda till att vissa områden blir exkluderade från utbyggnaden.

Hyltingeö:
Saknas 2 markavtal för att arbete ska kunna komma igång helt i området.

Humledal:
Kundinstallationer pågår och schaktning planerat till vecka 36

Skebokvarn:
Saknas 18 påskrivna markavtal för att arbetet ska komma igång helt i området. 200 kundinstallationer utförda.

Dunker:
Dunker var först inte planerat att påbörjas under 2017, men nu har IP-Only ökat takten och arbete pågår i området.
Inomhusinstallationer pågår och markavtals skrivs med markägarna.

Vadsbro:
Projektering pågår i området. GEO-filmar vägar med bil. Markavtal till markägarna påbörjas.

Norra Båven Rockelsta Sparreholm:
35st markavtal saknar påskrift för att arbetet ska kunna ta fart i hela området.

Markavtal?
Kommunen får samtal från oroliga fiberkunder om hur det går med markavtalen och det är en sak mellan markägaren och IP-only. IP-only har ett och samma avtal för alla installationer i hela Sverige som de nu erbjuder markägare över hela landet. Vissa markägare vägrar låta någon gräva fiber på deras mark medan andra vill ha mer betalt än vad andra får och ibland handlar det om vart fiberkabeln ska dras. Men vi är förhoppningsfulla att markägarna inser vikten av fiberutbyggnaden för landsbygdens och Flens utvecklingsmöjligheter i framtiden. Men det kan sluta med att vissa inte får någon fiberinstallation om markägarna vägrar tillåta fiberdragning på deras mark. Det finns även en möjlighet att tvinga in sig med laglig rätt men vilket vi vill undvika så långt det går.

2017-06-27 Markavtal och företag.
Markavtal kommer först ut till markägare som är berörda av årets utbyggnad. (på kartan kan ni se vilka områden som planeras i år)
Företag kommer få erbjudande om anslutning inom kort.

2017-06-15 IP-Only har nu anslutit de första villorna i Bettna med kanalisation.
Nu har byggnationen kommit igång i Bettna och de första villorna har fått kanalisationen ingrävd.
Först efter att det finns ett stort antal villor med kanalisation så kommer fiberblåsningen att göras i området.
Efter att fibern är blåst (framdragen till huskroppen) så kommer inomhusinstallationerna börja i området.
Sedan aktiveras fibern och man kan beställa tjänster över fiberkabeln.

2017-06-12 IP-Only håller ett markägarmöte i samverkan med Bettna Fiber den 15 juli.
Inbjudan går ut till alla berörda markägare i Bettna.

2017-05-15 Information från IP-Only om hur det går till och hur markavtalet är utformat.
Här kan man ladda ner information om hur byggnationen går till, samt se hur markavtalet ser ut som de berörda markägarna får skickat till sig.

IP-only markupplåtelseavtal

IP-Only Så här går det till

2017-05-04 IP-Only markavtal med mera.
IP-Onlys upphandling av entreprenör är klar för byggnationen i Flen.
IP-Only har ett nytt förbättrat markavtal där den stora förbättringen är att det nu ingår gratis flytt av fiberledning vid nybyggnation.
Nu när det nya avtalet är klart ska även markavtal snart börja skickas ut till berörda markägare.
Byggnation av HyltingeÖ är först ut, byggstarts datum håller på att planeras med entreprenören.
Prioritering ligger nu på att få markavtal med markägarna så att byggnation kan starta.
Bygglov för NODer är under bearbetning.

2017-03-30 Kommunen har möte med Lantmäteriet och markägare.
Kommunen planerar att fiberansluta en mobilmast samt Bettna skola.
Kommunen har inte lyckats få till markavtal på vissa sträckor och därför vänder sig kommunen till Lantmäteriet för att få laglig rätt att komma fram med fibern.
Detta medför förseningar och att utbyggnaden tar längre tid att genomföra.

2017-03-23 Möte med IP-Only angående fiberutbyggnad i orterna.
IP- Only kommer att skicka ut avtal till alla i Flen, oavsett om man bor på landsbygden eller i en ort.
Utskicket kommer till de som bor i orterna under 2017 och de beställningar som kommer in avgör om det finns underlag för IP-Only att bygga.
(Med orter menas exempelvis Malmköping, Hälleforsnäs med flera)

2017-02-02: Telia informerar kommunen om nedläggning av telestation för området Morasjön
Område: Morasjön
Planerad stängning för kopparledningarna är 2018-04-03. Förändringen påverkar privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.

2016-11-21: IP-Only och Flens kommun har beslutat för byggstart av flera fiberområden i kommunen.
Flens kommun och IP-Only hade ett avstämningsmöte om fiberutbyggnaden i  kommunen, vi beslutade om byggstart för flera av kommunens fiberområden.
På vår fiberutbyggnadskarta kan du se vilka områden som nu är klara för byggstart (gröna områden) och vilka som byggs under 2017 (gula områden).

2016-10-05: Bredbandskonferens, där bland annat Telia pratade om framtiden för telestationerna.
Summeringen av föredraget var att inom fem till sex år så är de flesta stationer helt avstängda i Sverige. Orsaken är att det inte längre går att få tag i reservdelar och kablarna är så gamla att de håller på att vittra sönder.

2016-09-13:  IP-Only och Flens kommun träffade samtliga byalag.
På mötet så beslutades att kampanjerbjudandet  för 19.900kr inklusive moms förlängs
Det beror på det stora intresset och att kundcenter har svårt att hinna med att registrera alla pappersbeställningar.

Under vintern kommer alla berörda markägare bli inbjudna till ett markägarmöte där IP-Only och Flens kommun kommer presentera hur processen med markavtal går till och en grov ritning hur projekteringen är tänkt. Den exakta projekteringen sker alltid i samråd med markägarna.

Byggnation för IP-Only påbörjas under våren 2017.

Sidansvarig: Håkan Franzén
Senast uppdaterad: 2018-02-20 12:01:58

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Håkan Franzén Projektledare bredband