Aktuellt

Aktuellt om kommunens fiberutbyggnad och bredbandsinformation finner du här.

2017-03-30 Kommunen har möte med Lantmäteriet och markägare.
Kommunen planerar att fiberansluta en mobilmast samt Bettna skola.
Kommunen har inte lyckats få till markavtal på vissa sträckor och därför vänder sig kommunen till Lantmäteriet för att få laglig rätt att komma fram med fibern.
Detta medför förseningar och att utbyggnaden tar längre tid att genomföra.

2017-03-23 Möte med IP-Only angående fiberutbyggnad i orterna.
IP- Only kommer att skicka ut avtal till alla i Flen, oavsett om man bor på landsbygden eller i en ort.
Utskicket kommer till de som bor i orterna under 2017 och de beställningar som kommer in avgör om det finns underlag för IP-Only att bygga.
(Med orter menas exempelvis Malmköping, Hälleforsnäs med flera)

2017-02-02: Telia informerar kommunen om nedläggning av telestation för området Morasjön
Område: Morasjön
Planerad stängning för kopparledningarna är 2018-04-03. Förändringen påverkar privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.

2016-11-21: IP-Only och Flens kommun har beslutat för byggstart av flera fiberområden i kommunen.
Flens kommun och IP-Only hade ett avstämningsmöte om fiberutbyggnaden i  kommunen, vi beslutade om byggstart för flera av kommunens fiberområden.
På vår fiberutbyggnadskarta kan du se vilka områden som nu är klara för byggstart (gröna områden) och vilka som byggs under 2017 (gula områden).

2016-10-05: Bredbandskonferens, där bland annat Telia pratade om framtiden för telestationerna.
Summeringen av föredraget var att inom fem till sex år så är de flesta stationer helt avstängda i Sverige. Orsaken är att det inte längre går att få tag i reservdelar och kablarna är så gamla att de håller på att vittra sönder.

2016-09-13:  IP-Only och Flens kommun träffade samtliga byalag.
På mötet så beslutades att kampanjerbjudandet  för 19.900kr inklusive moms förlängs till 2016-10-31.
Det beror på det stora intresset och att kundcenter har svårt att hinna med att registrera alla pappersbeställningar.

Under vintern kommer alla berörda markägare bli inbjudna till ett markägarmöte där IP-Only och Flens kommun kommer presentera hur processen med markavtal går till och en grov ritning hur projekteringen är tänkt. Den exakta projekteringen sker alltid i samråd med markägarna.

Byggnation för IP-Only påbörjas under våren 2017.

Sidansvarig: Håkan Franzén
Senast uppdaterad: 2017-03-29 10:11:28

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Håkan Franzén Projektledare bredband