Aktuellt

Aktuellt om kommunens fiberutbyggnad och bredbandsinformation finner du här.

2017-06-27 Markavtal och företag.
Markavtal kommer först ut till markägare som är berörda av årets utbyggnad. (på kartan kan ni se vilka områden som planeras i år)
Företag kommer få erbjudande om anslutning inom kort.

2017-06-15 IP-Only har nu anslutit de första villorna i Bettna med kanalisation.
Nu har byggnationen kommit igång i Bettna och de första villorna har fått kanalisationen ingrävd.
Först efter att det finns ett stort antal villor med kanalisation så kommer fiberblåsningen att göras i området.
Efter att fibern är blåst (framdragen till huskroppen) så kommer inomhusinstallationerna börja i området.
Sedan aktiveras fibern och man kan beställa tjänster över fiberkabeln.

2017-06-12 IP-Only håller ett markägarmöte i samverkan med Bettna Fiber den 15 juli.
Inbjudan går ut till alla berörda markägare i Bettna.

2017-05-15 Information från IP-Only om hur det går till och hur markavtalet är utformat.
Här kan man ladda ner information om hur byggnationen går till, samt se hur markavtalet ser ut som de berörda markägarna får skickat till sig.

IP-only markupplåtelseavtal

IP-Only Så här går det till

2017-05-04 IP-Only markavtal med mera.
IP-Onlys upphandling av entreprenör är klar för byggnationen i Flen.
IP-Only har ett nytt förbättrat markavtal där den stora förbättringen är att det nu ingår gratis flytt av fiberledning vid nybyggnation.
Nu när det nya avtalet är klart ska även markavtal snart börja skickas ut till berörda markägare.
Byggnation av HyltingeÖ är först ut, byggstarts datum håller på att planeras med entreprenören.
Prioritering ligger nu på att få markavtal med markägarna så att byggnation kan starta.
Bygglov för NODer är under bearbetning.

2017-03-30 Kommunen har möte med Lantmäteriet och markägare.
Kommunen planerar att fiberansluta en mobilmast samt Bettna skola.
Kommunen har inte lyckats få till markavtal på vissa sträckor och därför vänder sig kommunen till Lantmäteriet för att få laglig rätt att komma fram med fibern.
Detta medför förseningar och att utbyggnaden tar längre tid att genomföra.

2017-03-23 Möte med IP-Only angående fiberutbyggnad i orterna.
IP- Only kommer att skicka ut avtal till alla i Flen, oavsett om man bor på landsbygden eller i en ort.
Utskicket kommer till de som bor i orterna under 2017 och de beställningar som kommer in avgör om det finns underlag för IP-Only att bygga.
(Med orter menas exempelvis Malmköping, Hälleforsnäs med flera)

2017-02-02: Telia informerar kommunen om nedläggning av telestation för området Morasjön
Område: Morasjön
Planerad stängning för kopparledningarna är 2018-04-03. Förändringen påverkar privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.

2016-11-21: IP-Only och Flens kommun har beslutat för byggstart av flera fiberområden i kommunen.
Flens kommun och IP-Only hade ett avstämningsmöte om fiberutbyggnaden i  kommunen, vi beslutade om byggstart för flera av kommunens fiberområden.
På vår fiberutbyggnadskarta kan du se vilka områden som nu är klara för byggstart (gröna områden) och vilka som byggs under 2017 (gula områden).

2016-10-05: Bredbandskonferens, där bland annat Telia pratade om framtiden för telestationerna.
Summeringen av föredraget var att inom fem till sex år så är de flesta stationer helt avstängda i Sverige. Orsaken är att det inte längre går att få tag i reservdelar och kablarna är så gamla att de håller på att vittra sönder.

2016-09-13:  IP-Only och Flens kommun träffade samtliga byalag.
På mötet så beslutades att kampanjerbjudandet  för 19.900kr inklusive moms förlängs till 2016-10-31.
Det beror på det stora intresset och att kundcenter har svårt att hinna med att registrera alla pappersbeställningar.

Under vintern kommer alla berörda markägare bli inbjudna till ett markägarmöte där IP-Only och Flens kommun kommer presentera hur processen med markavtal går till och en grov ritning hur projekteringen är tänkt. Den exakta projekteringen sker alltid i samråd med markägarna.

Byggnation för IP-Only påbörjas under våren 2017.

Sidansvarig: Håkan Franzén
Senast uppdaterad: 2017-06-27 09:27:24

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Håkan Franzén Projektledare bredband