Aktuellt

Aktuellt om kommunens fiberutbyggnad och bredbandsinformation finner du här.

 

2017-10-18 IP-Onlys utbyggnadsplan med planerade tider.
Ladda ner IP-onlys fiberutbyggnadsplan V2.0

2017-10-12 Status markavtal

1. Bettna: 154 st. klara av 175 st.
2. Sparreholm: 25 st. klara av 30 st.
3. Hyltingeö: 35 st. klara av 35 st.
4. Skebokvarn: 85 st. klara av 91 st.
5. Dunkers: 174 st. klara av 205 st.
6. Båven/Rockelstad: 85 st. klara av 99 st.
7. Årdala/Forssa: 80 st. klara av 85 st.
8. Humledal: 50 st. klara av 168 st.
9. Vadsbro: 35 st. klara av 200 st.
10. Bronäs/Rökärr: markavtal under bredning.

2017-10-10 IP-Onlys utbyggnadsplan med planerade tider.
Ladda ner IP-onlys fiberutbyggnadsplan V1.0

2017-09-27 Markägarmöte för Dunker.
5:e oktober klockan 17:00 håller IP-Only ett markägarmöte i församlingslokalen.

2017-09-19: Fiberinstallatörerna ringer nu runt och bokar in kunder.
Installatörerna ringer från telefonnummer: 073-3842414 och 073-3852862
Det är viktigt att ni svarar så att tider för installation kan bokas.

2017-09-08 Bettna skola

Lantmäteriförrättningen är klar för Bettna skola och har ej överklagats.
Byggnation påbörjas under hösten och därmed löser de problem med internet som skolan har haft under en lång tid.

2017-09-01 Användning av redan nedlagd fiber.
Vi förstår att det kan ibland tyckas konstigt att IP-Only eller kommunen gräver i väg och mark när det redan finns fiber sedan tidigare grävningar.
Det är skillnad på fiber och fiber, vissa fiberdragningar som görs och har gjorts är en fiber som endast är till för transport mellan två punkter och är inte gjord för att ansluta hushåll.
Men vi jobbar och undersöker alla möjligheter för att nyttja befintlig kanalisation och fiber men ibland går det inte eller så får vi inte tillgång till andras fiberdragningar.

2017-08-23 Bronäs Rökärr kommer att byggas.
Nu är underlaget så stort att IP-only har beslutat att Bronäs Rökärr ska byggas.
Det innebär att alla landsbygdsområden i Flen kommer att få möjlighet till fiber!

2017-08-22 Senaste nytt om utbyggnaden.

Bettna:

Byggnationen har kommit längst i Bettna.
400st inomhusinstallationer är genomförda och ca: 200 tomter har fått fiber nedgrävt. Schakt i gator och vägar påbörjas denna vecka.
Det saknas 30st av 168 påskrivna avtal från markägarna, vilket kan leda till att vissa inte kommer få sin fiber installation de har beställt i vissa delar av Bettna.
Vi är förhoppningsfulla att dialogen med markägarna slutar med ett godkännande så att fibersatsningen kan få full fart.

Sparreholm:
Byggnation fortlöper . Inomhusinstallationer ca: 110st är genomförda och tomtarbeten påbörjas denna vecka.
11 markavtal saknas det underskrift på från markägarna i området, vilket kan leda till att vissa områden blir exkluderade från utbyggnaden.

Hyltingeö:
Saknas 2 markavtal för att arbete ska kunna komma igång helt i området.

Humledal:
Kundinstallationer pågår och schaktning planerat till vecka 36

Skebokvarn:
Saknas 18 påskrivna markavtal för att arbetet ska komma igång helt i området. 200 kundinstallationer utförda.

Dunker:
Dunker var först inte planerat att påbörjas under 2017, men nu har IP-Only ökat takten och arbete pågår i området.
Inomhusinstallationer pågår och markavtals skrivs med markägarna.

Vadsbro:
Projektering pågår i området. GEO-filmar vägar med bil. Markavtal till markägarna påbörjas.

Norra Båven Rockelsta Sparreholm:
35st markavtal saknar påskrift för att arbetet ska kunna ta fart i hela området.

Markavtal?
Kommunen får samtal från oroliga fiberkunder om hur det går med markavtalen och det är en sak mellan markägaren och IP-only. IP-only har ett och samma avtal för alla installationer i hela Sverige som de nu erbjuder markägare över hela landet. Vissa markägare vägrar låta någon gräva fiber på deras mark medan andra vill ha mer betalt än vad andra får och ibland handlar det om vart fiberkabeln ska dras. Men vi är förhoppningsfulla att markägarna inser vikten av fiberutbyggnaden för landsbygdens och Flens utvecklingsmöjligheter i framtiden. Men det kan sluta med att vissa inte får någon fiberinstallation om markägarna vägrar tillåta fiberdragning på deras mark. Det finns även en möjlighet att tvinga in sig med laglig rätt men vilket vi vill undvika så långt det går.

2017-06-27 Markavtal och företag.
Markavtal kommer först ut till markägare som är berörda av årets utbyggnad. (på kartan kan ni se vilka områden som planeras i år)
Företag kommer få erbjudande om anslutning inom kort.

2017-06-15 IP-Only har nu anslutit de första villorna i Bettna med kanalisation.
Nu har byggnationen kommit igång i Bettna och de första villorna har fått kanalisationen ingrävd.
Först efter att det finns ett stort antal villor med kanalisation så kommer fiberblåsningen att göras i området.
Efter att fibern är blåst (framdragen till huskroppen) så kommer inomhusinstallationerna börja i området.
Sedan aktiveras fibern och man kan beställa tjänster över fiberkabeln.

2017-06-12 IP-Only håller ett markägarmöte i samverkan med Bettna Fiber den 15 juli.
Inbjudan går ut till alla berörda markägare i Bettna.

2017-05-15 Information från IP-Only om hur det går till och hur markavtalet är utformat.
Här kan man ladda ner information om hur byggnationen går till, samt se hur markavtalet ser ut som de berörda markägarna får skickat till sig.

IP-only markupplåtelseavtal

IP-Only Så här går det till

2017-05-04 IP-Only markavtal med mera.
IP-Onlys upphandling av entreprenör är klar för byggnationen i Flen.
IP-Only har ett nytt förbättrat markavtal där den stora förbättringen är att det nu ingår gratis flytt av fiberledning vid nybyggnation.
Nu när det nya avtalet är klart ska även markavtal snart börja skickas ut till berörda markägare.
Byggnation av HyltingeÖ är först ut, byggstarts datum håller på att planeras med entreprenören.
Prioritering ligger nu på att få markavtal med markägarna så att byggnation kan starta.
Bygglov för NODer är under bearbetning.

2017-03-30 Kommunen har möte med Lantmäteriet och markägare.
Kommunen planerar att fiberansluta en mobilmast samt Bettna skola.
Kommunen har inte lyckats få till markavtal på vissa sträckor och därför vänder sig kommunen till Lantmäteriet för att få laglig rätt att komma fram med fibern.
Detta medför förseningar och att utbyggnaden tar längre tid att genomföra.

2017-03-23 Möte med IP-Only angående fiberutbyggnad i orterna.
IP- Only kommer att skicka ut avtal till alla i Flen, oavsett om man bor på landsbygden eller i en ort.
Utskicket kommer till de som bor i orterna under 2017 och de beställningar som kommer in avgör om det finns underlag för IP-Only att bygga.
(Med orter menas exempelvis Malmköping, Hälleforsnäs med flera)

2017-02-02: Telia informerar kommunen om nedläggning av telestation för området Morasjön
Område: Morasjön
Planerad stängning för kopparledningarna är 2018-04-03. Förändringen påverkar privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer.

2016-11-21: IP-Only och Flens kommun har beslutat för byggstart av flera fiberområden i kommunen.
Flens kommun och IP-Only hade ett avstämningsmöte om fiberutbyggnaden i  kommunen, vi beslutade om byggstart för flera av kommunens fiberområden.
På vår fiberutbyggnadskarta kan du se vilka områden som nu är klara för byggstart (gröna områden) och vilka som byggs under 2017 (gula områden).

2016-10-05: Bredbandskonferens, där bland annat Telia pratade om framtiden för telestationerna.
Summeringen av föredraget var att inom fem till sex år så är de flesta stationer helt avstängda i Sverige. Orsaken är att det inte längre går att få tag i reservdelar och kablarna är så gamla att de håller på att vittra sönder.

2016-09-13:  IP-Only och Flens kommun träffade samtliga byalag.
På mötet så beslutades att kampanjerbjudandet  för 19.900kr inklusive moms förlängs
Det beror på det stora intresset och att kundcenter har svårt att hinna med att registrera alla pappersbeställningar.

Under vintern kommer alla berörda markägare bli inbjudna till ett markägarmöte där IP-Only och Flens kommun kommer presentera hur processen med markavtal går till och en grov ritning hur projekteringen är tänkt. Den exakta projekteringen sker alltid i samråd med markägarna.

Byggnation för IP-Only påbörjas under våren 2017.

Sidansvarig: Håkan Franzén
Senast uppdaterad: 2017-10-18 10:22:47

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Håkan Franzén Projektledare bredband