Nya Landsvägsgatan Malmköping

Gator, torg & allmän mark

Kommunen svarar för nyanläggning, drift och skötsel av gatorna i tätorterna Flen, Malmköping, Sparreholm, Skebokvarn, Hälleforsnäs, Mellösa, Vadsbro och Bettna.

Trafikverket ansvarar för de flesta genomfarterna. I drift och skötseln ingår  bland annat snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning, asfaltering mm.

Kommunen svarar också för torghandel och parkeringstillstånd för rörelsehindrade, lokala trafikföreskrifter och vägbidrag.

Kontaktinformation

Roger Andersson
Enhetschef för Gata & parkavdelningen

Telefon: 0157-43 02 70
E-post


Jourtelefon & felanmälan
(utanför ordinarie arbetstider)
Telefon: 0157-43 02 92

Lämna din synpunkt eller felanmälan här

Sidansvarig: Roger Andersson
Senast uppdaterad: 2015-10-28 11:57:16

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Roger Andersson Chef för gata och park 0157 - 43 02 70