Trafikkorsning

Trafik

Varje kommun har lokala bestämmelser (trafikföreskrifter) som beskriver vilka trafikregler som gäller för gatu- och vägnätet inom den egna kommunen. Det finns också regler för parkering och tomgångskörning.

Varje kommun har lokala bestämmelser (trafikföreskrifter) som beskriver vilka trafikregler som gäller för gatu- och vägnätet inom den egna kommunen.

De flesta regleringarna är skyltade med vägmärken som till exempel visar hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, enkelriktningar och så vidare.

Dessutom finns ofta så kallade allmänna eller generella lokala trafikföreskrifter. Det är föreskrifter som inte skyltas med vägmärken.

Från och med 1 juli 2010 finna alla kommunens trafikföreskrifter (nya som gamla) tillgängliga på Transportstyrelsens hemsida kallad RDT.

I Flens kommun gäller att högsta tilllåtna hastighet på huvuddelen av vägnätet inom tättbebyggt område är 40km/h. Vid skolor, förskolor och vissa bussangöringar är det 30km/h.

Hastigheterna är satta enlig projektet ”Rätt fart i Staden”. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Alla kommunens trafikregler finns publicerade i Transportsyrelsens databas.

Kontaktinformation

Roger Andersson
Enhetschef
Telefon: 0157-43 02 70
E-post

Jourtelefon & felanmälan
(utanför ordinarie arbetstider)
Telefon: 0157-43 02 70

Sidansvarig: Peter Israelsson
Senast uppdaterad: 2016-06-28 10:43:22

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Peter Israelsson Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 0157 - 43 02 60