Vad är lättläst?

Om du vill läsa lättläst
ska du titta efter symbolen
och texten för lättläst.

Du hittar symbolen längst upp
på vår webbplats.
Om du klickar på den
hittar du den information
som är skriven på lättläst.

Vem behöver lättläst?

Vi vet att många människor
har svårt att läsa.
25 procent av alla vuxna
människor i Sverige
har svårt att läsa.

Några exempel på de
som kan ha svårt
att läsa är:

Personer med
läs- och skrivsvårigheter
som till exempel
dyslexi.
Nysvenskar.
Personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
Personer med
sjukdomen afasi.
Äldre med
sjukdomen demens.
Ovana läsare.
De som varit eller är
döva sedan de var barn.
Andra grupper som har
svårt med läsningen av
andra anledningar.