Faktura och pengar

Upphandling

Samhällsekonomin påverkas av offentlig upphandling och genom att skapa goda affärer kan kommunerna bidra till hållbar utveckling och sund konkurrens på marknaden.

Ekonomiavdelningen har ett övergripande ansvar för kommunens upphandlingar av varor och tjänster samt entreprenader. Upphandling görs på uppdrag av kommunens nämnder. En del på enskild nämnds begäran och andra via kommunstyrelsen som resulterar i kommungemensamma avtal.

I Sverige styrs upphandling och inköp till offentlig sektor i lagen om offentlig upphandling, LOU (SFS 2007:1091) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF (SFS 2007:1092). Dessa lagar bygger på EUs direktiv och förordningar om offentlig upphandling och bestämmelserna i LOU/LUF ska alltid tolkas mot bakgrund av EUs fem grundprinciper:

Icke-diskriminering – förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera på grund av nationalitet eller annan lokaliseringsgrund såsom geografiskt läge

Likabehandling – alla ska få samma information vid samma tillfälle.

Öppenhet (transparens) – det ska klart och tydligt framgå vad som ska upphandlas.

Proportionalitet – krav ska stå i rimlig proportion till (värdet av) det som upphandlas.

Ömsesidigt erkännande – intyg, kvalitetsmärken, certifikat m.m. kan ersättas av likvärdigt motsvarighet ifrån andra medlemsstater.

Sidansvarig: Åsa Johansson
Senast uppdaterad: 2015-06-18 12:30:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Johansson Controller Inköp & Upphandling 0157 - 43 01 28