Utsikt över Flens järnvägsstation

Vad hände på kommunfullmäktiges sammanträde?

Bostäder, IT-policy, namnval på planerad skatepark, politiska sekreterare och förändrad skolstruktur var bara några av punkterna på kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.

Under kommunfullmäktiges möte 10 december 2015 beslutade kommunfullmäktige bland annat att:

  • inte inrätta ett trygg- och säkerhetsråd
  • anta föreslagen VA-plan för Flens kommun

Bostadsförsörjningplan

Angående förslaget till bostadsförsörjningsplan 2015-2018 med utblick 2030 yrkade Berit Hyllbrandt (l) på tillägg till bostadsförsörjningsplanen och mötet ajournerade sig för att ta ställning till det. Kommunfullmäktige beslöt ändå att inte bifalla tilläggsförslaget.

IT-policy

På agendan fanns också ett förslag till ny IT-policy för Flens kommun. Det rådde delade meningar inom oppositionen där Per Grönlund (sd) yrkade på återremiss. Caspar Alamander (v) biföll kommunstyrelsens förslag. Jan-Erik Larsson (s) yrkade på ett tillägg till förslaget. Det slutade med att kommunfullmäktige antog yrkandet om tilläggsförslaget och avslog förslaget om återremiss.

Namn på Skatepark

Namnet på Flens kommuns planerade skatepark var uppe för diskussion. Enligt medborgarförslag finns det anledningar till att besluta om ett namn som är mer inkluderande.

Politiska sekreterare

Kommunfullmäktige beslutade också att inte börja med ett system med politiska sekreterare i ett svar på en motion från Per Grönlund (sd) om att ett sådant system ska införas i Flens kommun.

Likviditetsöverskott

Frågan om hur kommunen ska hantera likviditetsöverskottet efter omvandling av koncerninterna lån till externa lån. Berit Hyllbrandt (l) yrkar tillägg på ett maxtak vilket många ledamöter yrkade bifall till. Lisbet Brevig (m) yrkade tillägg om återrapportering.  Båda dessa tilläggsförslag antogs av kommunfullmäktige.

Förändrad förskole- och skolstruktur

Kommunstyrelsens förslag att utöka Kyrkskolan i Mellösa från höstterminen 2016 till en F-6 skola, flytta verksamheten i Ekbackens skola i Sparreholm från höstterminen 2017 till Malmaskolan i Malmköping samt slå samman förskolorna Trumpeten och Sörgården i januari 2017 ledde till debatt i kommunfullmäktige. Flera ledamöter från oppositionspartierna yrkade på tillägg till förslaget, även ett förslag på återremiss gällande finansiering yrkades. M och SD deltog inte i beslutet i frågan. Samtliga tilläggsförslag och yrkanden avslogs vilket betyder att kommunfullmäktige beslutade enligt ovan.

Webbsändning

Här kan du se webbsändningen i efterskott: Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträde 10 december 2015 (Länken öppnas i nytt fönster)

 

Arkiv