Faktura, bankdosa och penna

Fakturor

Du kan betala fakturor gällande barnomsorg, handikappomsorg eller äldreomsorg med autogiro.

Autogiro

Inbetalningskortet är makulerat och det står att fakturan betalas via autogiro på förfallodagen. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt bankkonto dagen före förfallodag. Betalning sker automatiskt. Av bankens kontoutdrag framgår att fakturan är betald. Tjänsten är kostnadsfri. Naturligtvis går det bra att stoppa en betalning med autogiro, kontakta banken eller oss senast fem dagar före förfallodagen om betalning inte ska ske.

Är du intresserad, gör så här:

  1. Läs igenom villkorstexten på blanketten.
  2. Fyll i anmälningsblanketten. Kom ihåg att underteckna.
  3. Skicka den undertecknade anmälningsblanketten till Flens kommun, Ekonomikontoret, 642 81 Flen.

Blanketten för autogiro barnomsorg hittar du här:

Blankett för äldre- och handikappomsorg hittar du här:

Anslutningen blir klar efter ungefär 2 veckor.

Observera att kunden måste ha rätt att göra uttag på det kontot som anges i anmälan. Kontot måste vara bankbokslöst, typ löne- eller pensionskonto. Nordbankens personkonto går också bra.

Bankgiro

Flens kommun använder i första hand bankgiro för betalningsmottagning. Betalar du med ett eget inbetalningskort eller via internetbank är det viktigt att alltid ange fakturans OCR-nummer

Obetalda fakturor

Om fakturan inte är betald senast förfallodatum tas avgifter ut enligt gällande Ränte- och inkassolag. Dessa steg sker:

  • En avgiftsfri Påminnelsefaktura skickas ut till dig. (Ränta beräknas från förfallodagen enligt räntelagen (1975:635)
  • Betalas inte skulden trots påminnelsen, utgår ett inkassokrav med en inkassoavgift på 180 kr enligt 5 § inkassolagen (1981:738) samt dröjsmålsränta
  • Fortsätter skulden att vara obetald lämnas en ansökan om betalningsföreläggande  in till Kronofogdemyndigheten där ersättning debiteras enligt förordningen (1991:1340). För att förhindra detta steg, hjälper vi gärna till med amorteringsplaner. Budget och skuldrådgivning erbjuds även hos Socialförvaltningen.

Vanliga frågor och svar

Jag har tappat bort min faktura, vad gör jag?

Kontakta den förvaltning eller verksamhet som skickat fakturan. Ring kommunens växel 0157-43 00 00 så hjälper de dig vidare.

Jag har fått en felaktig faktura, vad gör jag?

Kontakta den förvaltning eller verksamhet som skickat fakturan, telefonnummer hittar du på fakturan.

Jag har bytt adress, vad gör jag?

Kontakta den förvaltning eller verksamhet som skickat fakturan, telefonnummer hittar du på fakturan.

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Therese Edeskans Administratör kravhantering/ekonomi 0157 - 43 01 22