blågröna grafer på rutat papper och en röd penna

Fakta & statistik

Här finner du fakta om Flens kommun, folkmängd, befolkningsändring, medelålder kvinnor och män, yta, kommunkod och mycket mer.

Folkmängd: 16 830 (31 december 2016)

Befolkningsförändring jämfört med föregående år: +390 personer

Landareal

826,04 km²

– land
718,83 km²
– vatten
107,21 km²

Befolkningstäthet
22,48 invånare/km²

Kommunkod
0482

Medelålder: Kvinnor:  45,8 år, Män 43,3 år

Utrikes födda: 2 856 personer (17,7%)

Varav utländska medborgare: 1 697

Födda: 180 personer

Döda: 194 personer

Inflyttade: 916 personer

Utflyttade: 1296 personer

Giftermål under året: 134

Skilsmässor under året: 86

Medelålder vid första barnets födelse: Kvinnor 27,07 år, män 30,6 år

Personer som fått svenskt medborgarskap: 94 personer

Samtliga uppgifter avser år 2016 om inget annat anges.

SCB:s kommunfakta:

Sidansvarig: Tomas Bonér
Senast uppdaterad: 2017-07-24 08:54:17

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Tomas Bonér Planeringssekreterare 0157 - 43 00 35