God man, förvaltare & förmyndare

Här finner du information från Överförmyndaren i Flens kommun. Du finner också information om hur du kan bli God man/förvaltare och hur du ansöker om God man /förvaltare. Här finns också information om God man för ensamkommande barn.

Överförmyndaren

är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Förmyndare

kallas den person som förträder ett barn under 18 år (underårig) i frågor som gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Förvaltare

förordnas för de personer som på grund av sjukdom eller psykisk störning är inte själva klarar av att sköta sina angelägenheter. Den person som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga.

En god man

är en man eller kvinna som har till uppgift att till exempel hjälpa en äldre, sjuklig eller en person med psykisk störning att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för personen. Till god man förordnas vanligtvis lekmän.

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2017-12-04 13:47:21

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Arne Lundberg Överförmyndare 0157-43 00 16
Jenny Dunberg Överförmyndarhandläggare 0157- 43 00 70
Marita Arola Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70
Tina Landin Administrativ Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70