Höstlöv som hänger precis ovanför vatten

Aktuellt

 

Utbildning

Överförmyndaren i Flen inbjuder intresserade och samtliga  ställföreträdare till utbildning och information i oktober.

3, 19 och 24 oktober erbjuder överförmyndaren en grundutbildning i tre delar.

Utbildningen utgår från föräldrabalkens bestämmelser som är viktiga för alla gode män, förvaltare och förmyndare att ha kunskap om för att på ett rättsäkert och tryggt sätt kunna utföra sina uppdrag. Vi kommer att träffa biståndshandläggare från socialförvaltningen som berättar om vilka insatser Flens kommun kan erbjuda sina invånare. Det finns utrymme under kursens gång att träffa andra ställföreträdare med olika erfarenheter och kunskaper, överförmyndarens handläggare finns på plats och vi hoppas även på besök av överförmyndare Arne Lundberg och hans ersättare Lars-Erik Larsson.

Extra tillfälle: 10 oktober då Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare deltar och presenterar sin verksamhet. De informerar bland annat om rollkoll och förstås om hur lokalföreningen kan erbjuda stöd och hjälp till gode män och förvaltare. Dessutom ge information om deras nya projekt Min rätt – Din roll som ska förtydliga rollfördelningen kring ensamkommande barn.

Anmäl dig senast 25 september:
· via mail till  overformyndaren@flen.se
· via telefon på 0157-43 00 70
· eller genom att meddelande lämnas i receptionen

Varmt välkomna!

Granskningsläget

Alla årsräkningar som är kompletta och inkomna i tid är nu granskade. Överförmyndarens mål har varit sista juli och det har vi i år klarat.

Granskning av de som ej varit kompletta fortgår.

Antal granskade årsräkningar: 218 st av 229 st.

Antal inkomna årsräkningar: 229 st av 229 st.

Årsräkningarna granskas i turordning, men endast om de är kompletta.

Observera om en årsräkning är bristfällig eller om verifikationer m.m. saknas kommer årsräkningen att återsändas för komplettering. Granskningen av årsräkningen påbörjas då i ett senare skede.

Uppdaterat: 2017-09-25

Gör en insats du med – gode män sökes!

Teckenspråkskunnig god man sökes

Överförmyndaren söker just nu en person med särskilda kunskaper i teckenspråk som vill åta sig ett uppdrag som god man. Om du är intresserad av detta uppdrag är du välkommen att höra av dig till oss på Överförmyndarkontoret i Flen.

God man/förvaltare
Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturliga för dig att klara själv. Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, främst med ekonomiska och rättsliga frågor. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra.

Mer information om godmans- och förvaltarskap

God man för ensamkommande barn

Barn på flykt kommer till Sverige. Barn som saknar vårdnadshavare. För dessa barn söker vi gode män som kan erbjuda dessa barn och ungdomar en trygghet under deras första tid i Sverige. Som god man träder du in i vårdnadshavares ställe, men du har inte ansvar för barnets daglig omvårdnad, det åligger boendet, du har inte heller något försörjningsansvar. God man fungerar som en ”spindel i nätet” och bevakar barnets rätt i möten med bland annat Migrationsverket, socialtjänsten, skolan och sjukvård.

Gode mannen ska vara lämplig för arbete med barn i en utsatt situation. Hen ska ha goda kunskaper om det svenska samhället och bör behärska god svenska. Gode mannen bör ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation.

En god man för ensamkommande barn arvoderas, av överförmyndaren, per timme för nedlagd tid. Ersättning utgår även för kostnader som den gode mannen haft i utförandet av sitt uppdrag.

Mer information om gode män för ensamkommande barn
Är intresserad av uppdrag som god man? Hör gärna av dig till överförmyndaren eller fyll i en intresseanmälan så tar vi kontakt inom kort.

INTRESSEANMÄLAN

Aktuellt

Redovisning (EKB)

OBS! Från och med den 1 januari 2017 ska gode män till ensamkommande barn redovisa sina uppdrag (lämna in sina arvodesräkningar) till Överförmyndaren, en gång per kvartal. Det här framgår av den uppdaterade blanketten som finns att ladda ned från hemsidan.

 

 

Bli god man!

Överförmyndaren i Flen söker gode män! Gör en insats!

INTRESSEANMÄLAN

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2017-09-25 13:07:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Arne Lundberg Överförmyndare 0157-43 00 16
Marita Arola Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70
Pernilla Asp Överförmyndarhandläggare 0157 – 43 00 70
Jenny Dunberg Överförmyndarhandläggare 0157- 43 00 70
Tina Landin Administrativ Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70