Höstlöv som hänger precis ovanför vatten

Aktuellt

Anmäl dig till Överförmyndarens grundutbildning våren 2018!

Datum: 9, 16 och 23 maj.
Tid: 18.00 – 20.30.
Plats: Flensalen i Stadshuset, Sveavägen 1, Flens Kommun.

Intresserade samt alla ställföreträdare i Flens kommun bjuds härmed in till överförmyndarens grundkurs, i tre delar. Utbildningen utgår från föräldrabalkens bestämmelser som är viktiga för alla gode män, förvaltare och förmyndare att ha kunskap om för att på ett rättssäkert och tryggt sätt kunna utföra sina uppdrag.

Under kursens gång finns det utrymme att träffa andra ställföreträdare med olika erfarenheter och kunskaper. Överförmyndarens handläggare finns på plats och vi hoppas även på besök av överförmyndare Arne Lundberg och hans ersättare Lars- Erik Larsson.

Anmäl dig senast 1 maj:

  • via mail till overformyndaren@flen.se.
  • via telefon på 0157-43 00 70.
  • eller genom att lämna meddelande i receptionen, 0157-43 00 00.

 

Telefontid & besök

Under kommande år kommer telefontiden att vara densamma som tidigare, telefonnummer:

· 0157-43 00 70: Måndag-Torsdag, kl 10:00-12:00

· Besök tas emot efter bokning med handläggare.

· Överförmyndarförvaltningen nås enklast på: overformyndaren@flen.se

Gör en insats du med – gode män sökes!

God man/förvaltare
Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturliga för dig att klara själv. Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, främst med ekonomiska och rättsliga frågor. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra.

Mer information om godmans- och förvaltarskap

INTRESSEANMÄLAN

Aktuellt

Bli god man!

Överförmyndaren i Flen söker gode män! Gör en insats!

INTRESSEANMÄLAN

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2018-04-06 13:26:35

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Arne Lundberg Överförmyndare 0157-43 00 16
Marita Arola Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70
Jenny Dunberg Överförmyndarhandläggare 0157- 43 00 70
Tina Landin Administrativ Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70