Aktuellt

Utbildning

Överförmyndaren i Flen inbjuder till utbildning och information

Innehåll:

Tillfälle 1: 9 maj kl. 18.00-20.30

  • Föräldrabalken 11 kap. – Om god man och förvaltare
  • Information från Sörmlands sparbank

Tillfälle 2: 17 maj kl. 17.30-20.00 -OBS!

  • Föräldrabalken 12 kap. – Allmänna bestämmelser
  • Information från handläggare, Helena Lindman och Aija-Riita Jakobsson avseende ekonomiskt bistånd.

Tillfälle 3: 23 maj kl. 18.00-20.30

  • Föräldrabalken 13 kap. – Föräldrars förmyndarförvaltning – övergripande
  • Information från erfaren god man, Helge Wall

Anmälan lämnas senast 2 maj:

  • via mail till overformyndaren@flen.se
  • via telefon på tel. 0157-43 00 70
  • eller genom att meddelande lämnas i receptionen.

Vi träffas i Stadshuset, Sveavägen 1 i Flen, i caféet på plan 2.

Varmt välkomna önskar överförmyndaren i Flens kommun!

Granskningsläget

Antal granskade årsräkningar: 128 st av 229 st.

Antal inkomna årsräkningar: 225 st av 229 st.

Årsräkningarna granskas i turordning, men endast om de är kompletta.

Observera om en årsräkning är bristfällig eller om verifikationer m.m. saknas kommer årsräkningen att återsändas för komplettering. Granskningen av årsräkningen påbörjas då i ett senare skede.

Uppdaterat: 2017-04-19.

Gör en insats – gode män sökes!

Teckenspråkskunnig god man sökes

Överförmyndaren söker just nu en person med särskilda kunskaper i teckenspråk som vill åta sig ett uppdrag som god man. Om du är intresserad av detta uppdrag är du välkommen att höra av dig till oss på Överförmyndarkontoret i Flen.

God man/förvaltare
Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sådana dagliga göromål som är naturliga för dig att klara själv. Personer som på grund av sjukdom, psykisk stör­ning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp, främst med ekonomiska och rättsliga frågor. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra.

Mer information om godmans- och förvaltarskap

 

God man för ensamkommande barn
Många barn på flykt kommer till Sverige. Barn som saknar vårdnadshavare. För dessa barn söker vi gode män som kan erbjuda dessa barn och ungdomar en trygghet under deras första tid i Sverige. Som god man träder du in i vårdnadshavares ställe, men du har inte ansvar för barnets daglig omvårdnad, det åligger boendet, du har inte heller något försörjningsansvar. God man fungerar som en ”spindel i nätet” och bevakar barnets rätt i möten med bland annat Migrationsverket, socialtjänsten, skolan och sjukvård.

Gode mannen ska vara lämplig för arbete med barn i en utsatt situation. Hen ska ha goda kunskaper om det svenska samhället och bör behärska god svenska. Gode mannen bör ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation.

En god man för ensamkommande barn arvoderas, av överförmyndaren, per timme för nedlagd tid. Ersättning utgår även för kostnader som den gode mannen haft i utförandet av sitt uppdrag.

Mer information om gode män för ensamkommande barn
Är intresserad av uppdrag som god man? Hör gärna av dig till överförmyndaren eller fyll i en intresseanmälan så tar vi kontakt inom kort.

INTRESSEANMÄLAN

Aktuellt

Redovisning (EKB)

OBS! Från och med den 1 januari 2017 ska gode män till ensamkommande barn redovisa sina uppdrag (lämna in sina arvodesräkningar) till Överförmyndaren, en gång per kvartal. Det här framgår av den uppdaterade blanketten som finns att ladda ned från hemsidan.

 

 

Bli god man!

Överförmyndaren i Flen söker gode män! Gör en insats!

INTRESSEANMÄLAN

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2017-04-19 11:05:10

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Arne Lundberg Överförmyndare 0157-43 00 16