Överförmyndarförvaltningen

Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner. I Flens kommun består överförmyndaren av en politiskt tillsatt överförmyndare som är ytterst ansvarig för verksamheten, en politisk tillsatt ersättare samt en förvaltning med tjänstemän.

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare samt att utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndaren ska också erbjuda utbildningar och fortbildningar för att kommunens ställföreträdare ska känna sig trygga i att utföra sina uppdrag.

Här på vår webbplats hittar du mer information om vårt uppdrag och våra arbetsuppgifter. Har du synpunkter på förvaltningen eller på hemsidan är du välkommen att kontakta oss per telefon eller via e-post.

Kontaktuppgifter till oss

Överförmyndare:
Arne Lundberg
E-post
0157-43 00 16

Överförmyndarens ersättare:
Lars-Erik Larsson
E-post

Överförmyndarhandläggare:

Marita Arola
E-post
0157-43 00 70

 

Överförmyndarhandläggare:

Jenny Dunberg
E-post
0157-43 00 70

Administrativ överförmyndarhandläggare:

Tina Landin
E-post
0157-43 00 70

Öppettider

Telefontid
Överförmyndarkontoret har  telefontid helgfri måndag till torsdag klockan 10-12. Övrig tid nås vi på overformyndaren@flen.se

Besökstid
Besök sker efter bokad tid. För att boka tid kan du ringa eller maila oss

Kontaktuppgifter till kontoret:
E-post
Telefon: 0157-43 00 70
Faxnr: 0157-43 18 00

Besöksadress:
Sveavägen 1
Flens Kommun

Postadress:
Överförmyndaren
Flens kommun
642 81 FLEN

Sidansvarig: Arne Lundberg
Senast uppdaterad: 2017-11-24 08:40:54

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Arne Lundberg Överförmyndare 0157-43 00 16
Marita Arola Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70
Jenny Dunberg Överförmyndarhandläggare 0157- 43 00 70
Tina Landin Administrativ Överförmyndarhandläggare 0157 - 43 00 70