Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Vad är det som händer i Flen?

En vision kan skapas på olika sätt. En del kommuner utser en mindre grupp som får i uppdrag att ta fram en vision. Andra bjuder in konsulter utifrån som sätter sin egen prägel på arbetet. Så gjorde inte Flens kommun.

Här bjöds alla invånare in till öppna möten på flera orter runt om i kommunen. Intresset var stort och många ville delta. Arbetet fick ta tid för att så många röster som möjligt skulle få höras. De som ville fick lyssna på omvärldsbevakare som beskrev vad som pågår i vår omvärld och hur det kan påverka Flens kommun.

Resultatet blev kanske inte unikt, kanske inte ens originellt. Men desto mer trovärdigt. Deltagarna enades om att här, i Sörmlands hjärta, ska det vara enkelt att bo, leva och verka. Att vi som bor här är stolta över våra olikheter som bland annat visar sig i orternas särprägel och i den kulturella mångfalden. Att vi tar ansvar för varandra och inte tvekar inför att ta plats och synas för att påverka vår utveckling.

Här finns gästfrihet och närhet, en öppenhet och omtanke mellan människor. Flens kommun – Sörmlands hjärta, betyder att det är vi som bor och verkar här i länets mitt som fyller hjärtat med innehåll. Genom att sträva efter ett välmående näringsliv, aktiva föreningar, stolta invånare och beslutsfattare, kan vi tillsammans uppnå visionen.

Nu handlar det om oss. Därför använder vi Sörmlands hjärta som en visionssymbol för hela Flens kommun. Det är en ständig påminnelse om vilket samhälle vi vill ha och vad det är som är viktigt. Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad.

Flens kommun – Sörmlands hjärta

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Ros-Mari Fältskog Webbredaktör & kommunikatör 0157 - 43 00 37
Maria Eriksson Kommunikationsstrateg 0157-43 00 04
Gunilla Säwenmyr Webbredaktör & kommunikatör 0157-43 00 46