Flens kommuns violsymbol

Violen från Flen

Violen är blomman som starkt förknippas med Flen, framför allt av den äldre generationen.

Carin Schennings, bokhandlarbiträde på Vallinska bokhandeln i Flen, blev känd som Violen från Flen efter mötet med Ulf Peder Olrog på ett tåg. Några år efter mötet skrev han visan som blev så folkkär med Carin i sitt minne. Visan förknippas lika mycket med staden Flen som själva symbolen. Uttrycket ”blyg som en viol” vet vi alla vad det innebär idag.

De politiska styrdokumenten som antagits tidigare anvisar att violen endast ska användas som symbol då staden Flen nämns, inte i samband med andra orters evenemang. Violen har därefter fått en viktig roll som kulturbärare. Den bör användas i relevanta sammanhang där den kan förstärka sin egen kulturbärande roll och sitt budskap. Violen används i den grafiska kommunikationen, på webb och i tryck, och vid kulturella evenemang/händelser i Flen.

Violen får även användas av andra föreningar och organisationer i samband med kulturella händelser där staden Flen nämns. Violmotivet har genomgått en renovering för att motsvara vår samtids krav på enkelhet och grafisk renodling.

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Maria Eriksson Kommunikationsstrateg 0157-43 00 04
Ros-Mari Fältskog Webbredaktör & kommunikatör 0157 - 43 00 37
Gunilla Säwenmyr Webbredaktör & kommunikatör 0157-43 00 46