Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Socialförvaltningen i Flen hjälper människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver olika former av stöd.

Organisation

Socialförvaltningen verkställer de beslut som fattas av Socialnämnden och bedriver övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. Direkt under förvaltningsledningen lyder medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och stabsfunktionen som har hand om planering, ekonomi och personal. Socialförvaltningens verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Avdelningen för Myndighetsutövning
    Avdelningschef: Jenny Eriksson
  • Avdelningen för Äldre och personer med funktionsnedsättning
    Avdelningschef: Ulrika Lifvakt
  • Avdelningen för Utbildning, stöd och integration
    Avdelningschef: Ola Nordqvist

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jukka Taipale Chef Socialförvaltningen 0157-43 03 30
Ola Nordqvist Avdelningschef Utbildning, stöd och integration, tf avdelningschef för socialförvaltningens myndighetsavdelning 0157 - 43 03 60
Jenny Eriksson Avdelningschef Myndighetsutövning 0157 - 43 03 91
Ulrika Lifvakt Avd.chef Äldre och personer med funktionsnedsättning 0157 - 43 03 37