Aktuellt

Senaste stormötet i Hälleforsnäs hölls 160901 i Folkets Hus.

På mötet diskuterades Översiktsplan för Hälleforsnäs, som är en del av den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP). En översiktsplan ligger som grund för framtida vatten- och markanvändning. Läs mer om detta här.
Det diskuterades även om bildande av en lokal samverkansgrupp, Bygderåd eller motsvarande, som redan finns på flertalet orter i kommunen. Mötet uppdrog åt kommunen och en av mötesdeltagarna att bjuda in till ett rundabordssamtal för fortsatta diskussioner senare i höst.
Uppföljning gjordes av senaste trygghetsvandringen som genomfördes i mars. Mycket har åtgärdats men en hel del kvarstår, inte minst gällande trafiksituationen, framförallt vid skolan.

 

………………………………………………………………

Klicka nedan för att hitta dokumentation från tidigare möten.

Dokumentation Kultur och Fritid

Dokumentation Näringsliv, service och marknadsföring

Dokumentation Trafik, boende och natur

Dokumentation från Stormöten

Dokumentation från Samordningsgruppen

Hälleforsnäs vision 2019

Sprungen ur vår stolta historia finns här en framgångsrik grundskola med plats för alla barn. Vi utvecklar tillsammans en kreativ ort med ett internationellt kulturliv. Här finns ett rikt näringsliv och blomstrande handel i historiska och levande miljöer. Vi gör vår unikt varierande natur tillgänglig för alla.

Bra kommunikationer gör det lätt för omvärlden att ta sig till och från Hälleforsnäs.

 

Här kan du läsa Hälleforsnäs handlingsplan i sin helhet:

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2016-09-13 12:34:21

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann Kommunledningsadministratör 0157- 43 00 02
Carl-Fredrik Swenson Enhetschef Fritid 0157 - 43 09 62