Aktuellt

Stormöte i Malmköping

Måndag 20 juni 2016 hölls ett stormöte i Malmköping där ett 30-tal invånare deltog. På agendan stod bl.a. aktuell info om Landsvägsgatan och Hosjön samt om kommunens arbete med ny översiktsplan (ÖP). Det togs fram ett utkast av en utvecklingsstrategi och material för orten till översiktsplanen.

 

 

Malmköpings vision 2019

I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa.

 

Här kan du läsa Malmköpings handlingsplan i sin helhet:

Sidansvarig: Jessica Ekermann
Senast uppdaterad: 2016-06-22 09:16:58

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jessica Ekermann Kommunledningsadministratör 0157- 43 00 02
Carl-Fredrik Swenson Enhetschef Fritid 0157 - 43 09 62