Kallelser & protokoll

Här publiceras kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser med tillhörande handlingar och protokoll. För att skydda personuppgifter publiceras inte alla ärenden eller handlingar alltid i sin helhet.

Välj nämnd/styrelse och vilket datum du vill se kallelsen eller protokollet.

Vi publicerar aktuella kallelser och protokoll och från tre år tillbaka. Är du intresserad av kallelser, protokoll och handlingar från tidigare år ber vi dig kontakta kommunstyrelsens kansli.

 

Kontakta oss

Telefon
Se telefonnummer till oss som jobbar på kommunstyrelsens kansli längst ner på denna sida.

E-post
ks@flen.se

Postadress
Kommunstyrelsens kansli
Sveavägen 1
642 81 Flen

Sidansvarig: Anna Wallenberg
Senast uppdaterad: 2018-01-02 11:48:55

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Lindqvist Ärendesamordnare 0157 - 43 00 40
Anna Wallenberg Kommunsekreterare 0157 - 43 00 42