Kartotek i rödfärgat rrä

Kommunstyrelsens kansli

Kommunstyrelsens kansli tillgodoser styrelsen, råd, beredningar och arbetsgruppers behov av administrativt stöd. Vi ansvarar även för kommunens arkiv.

Vi sköter posthantering och diarieföring i kommunen samt gör kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa råd och utskott. Vi sköter också administrationen kring de allmänna valen.

Kommunstyrelsens kansli ansvarar för kommunens register över förtroendevalda, dokument- och ärendehanteringssystemet LEX och kommunens författningssamling, som innehåller mål- och styrdokument för kommunens verksamheter.

Vi ansvarar för arkivering och förvaring av kommunala handlingar. Stadshusets arkiv består av Centralarkiv, Annexet, Gamla arkivet samt Folkrörelsearkivet. I Gamla arkivet förvaras handlingar från 1785 fram till 1979. I Centralarkivet finns handlingar frånn 1970 då Flens kommun bildades. I Folkrörelsearkivet finns handlingar från föreningar, organisationer, företag, privatpersoner och gårdar som kostnadsfritt kan förvara sina arkiv här.

Kontakta oss

Telefon
0157 – 43 00 00 (växel)

Se telefonnummer till oss som jobbar på kommunstyrelsens kansli längst ner på denna sida.

E-post
ks@flen.se

Postadress
Kommunstyrelsens kansli
Sveavägen 1
642 81 Flen

Sidansvarig: Lena Lindqvist
Senast uppdaterad: 2017-09-12 10:28:47

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Lindqvist Ärendesamordnare 0157 - 43 00 40
Anna Wallenberg Kommunsekreterare 0157 - 43 00 42
Fanny Bergström Nämndsekreterare 0157-43 00 43
Ria Larsson Arkivarie 0157 - 43 00 34