Medborgarförslag

Har du ett förslag som du vill ska behandlas av kommunens politiker? Från och med den 1 november 2012 införde kommunfullmäktige i Flen medborgarförslag för att underlätta kommuninvånares inflytande och delaktighet.

Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller direkt till kommunfullmäktige och behandlas därefter i den politiska processen. Medborgarförslag ska inte sammanblandas med synpunkter. Synpunkter handlar om kommuninvånares synpunkter på kommunens service och tjänster, de behandlas inte politiskt utan besvaras av kommunens anställda.

Så här går det till

  • Medborgarförslag är till för enskilda personer som är folkbokförda i Flens kommun, även för barn under 18 år. De kan inte lämnas av föreningar eller andra organisationer.
  • Medborgarförslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
  • Medborgarförslaget ska ställas till kommunfullmäktige.
  • Ämnen av olika slag får inte tas med i samma medborgarförslag, endast ett konkret förslag till åtgärd per medborgarförslag.
  • För att kommunfullmäktige ska kunna behandla förslaget måste det beröra ett ämne som ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområden. Förslaget får exempelvis inte gälla ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild person
Sidansvarig: Anna Wallenberg
Senast uppdaterad: 2016-05-10 07:29:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Wallenberg Kommunsekreterare 0157 - 43 00 42