Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Demensteam

Demensteamet i Flens Kommun startades för att vara ett stöd till samtlig personal inom alla delar av socialförvaltningens områden när det gäller personer med demenssjukdom.

Demensteamet består av flera olika yrkeskategorier som alla har en utökad kunskap om demenssjukdomar och demensvård.

Demensteamets uppgift är främst att finnas tillhands som en kunskapsresurs angående komplexa ärenden med demenssjuka brukare där ordinarie personal är i behov av stöd och handledning för att vården skall fungera. Demensteamet går i dessa fall inte in och ersätter ordinarie personal utan finns enbart som stöd och hjälp.

Demensteamet träffas 1 gång/månad men kan sammankallas akut om behov uppstår.

Ärenden till Demensteamet kan aktualiseras via ärendebladet på Flens Kommuns hemsida eller genom att kontakt tas direkt med någon i teamet.

Ärenden som teamet varit involverade i kommer alltid att följas upp av de som medverkat i samverkan med ordinarie personal.

Demensteamet har mandat att besluta om tidsbegränsade korttidsplatser för personer med demenssjukdom om behov uppstår akut i hemmet.

Kontakt

Demensssamordnande sjuksköterska
Nina Rolf
0157 – 43 08 65

Sjuksköterska SÄBO
Jan Lindqvist
0157 – 43 08 94

Sjuksköterska hemsjukvården
Camilla Hammarbäck
0157 – 43 08 62

Arbetsterapeut
Annika Martens
0157 – 43 08 77

Biståndshandläggare

Yvonne Eriksson
0157 – 43 03 47
Telefontid mån-fre 8.00-9.00

Anhörigkonsulent
Jeanette Fältskog-Aho
0157 – 43 08 02