Staty av barn på korttidsboendet Hedens innergård

Korttidsvistelse Heden

Heden är ett korttidsboende i centrala Malmköping i omedelbar närhet till Malmköpings vårdscentral, apotek och tandläkare.

På det nyrenoverade korttidsboendet finns 21 platser i trevlig miljö med fin innergård. Vården är tidsbegränsad för exempelvis rehabilitering eller i väntan på särskillt boende eller för växelvård med målsättningen att avlasta anhöriga. Det finns även platser för vård i livets slutskede.

På Heden arbetar sjuksköterskor,undersköterskor och vårdbiträden. Läkare kommer regelbundet och det finns också paramedcinsk personal tillgänglig som kommer kontinuerligt. Administrativ personal finns i form av områdeschef samt en assistent. Personalen arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningsätt där man ser det friska hos var och en. Aktiviteter och delaktighet skapar välbefinnande och meninngsfullhet. Verksamheten vägleds av den nationella Värdegrunden för äldreomsorgen.

Kontakt

Adress
Siegrothsvägen 14
642 60 Malmköping

Korttidsenheten
Telefon 0157 – 43 12 72

Sjuksköterska
Telefon 0157 – 43 08 90 alt 070-201 11 50
Fax 0157 – 43 18 03

 

Biståndshandläggare nås vardagar mellan 07.30 – 16.30.
Nås säkrast mellan 9.00 – 15.00.

Malvina Langetoft, Vårdplanering och korttidsvistelse, Prator
Telefon 0157-43 03 58
E-post