Hemgårdens entré

Hemgården

Hemgården är ett nyöppnat boende med tio platser. Det ligger i hjärtat av Malmköping.

Mitt i köpingen har det öppnats ett särskilt boende med tio platser. Alla lägenheter i Hemgårdens särskilda boende har pentry och badrum.

I det gemensamma vardagsrummet finns möjligheter till trivsam samvaro. Där finns också boendets balkong. På gården finns uteplats.

Verksamheten utgår från socialförvaltningens värdegrund. Att arbeta enligt värdegrunden handlar mycket om människosyn och bemötande. Det görs i kombination med ett salutogent förhållningssätt som innebär att man utgår från det friska hos var och en och tar vara på den enskildes intressen och behov.

Viktigt inom boendet är trevliga måltider, utevistelse, sociala och kulturella aktiviteter. Aktiviteter och delaktighet skapar välbefinnande och meningsfullhet. Verksamheten vägleds av den nationella Värdegrunden och Värdighetsgarantierna för äldreomsorgen.

Kontakt

Besöksadress/postadress
Kungsgatan 15
642 60 Malmköping

Telefon
0157-43 12 77 alternativt 0157-43 12 74

Sidansvarig: Josefine Sandqvist
Senast uppdaterad: 2016-05-19 07:10:41

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefine Sandqvist Områdeschef Hemgården & Heden, tf avdelningschef äldre- och funktionsnedsättningsomsorgen 0157 - 43 12 70