Pusselbit med order "Coaching" på

Koordinator

Du som har kontakt med en socialsekreterare inom Enheten för ekonomiskt stöd kan ha möjlighet att även få stöd från en koordinator. Koordinatorer finns för dig som är i behov av extra stöd för att komma vidare egen försörjning, exempelvis till arbete eller utbildning. Om du är intresserad av detta så prata med din socialsekreterare och undersök om just du har denna möjlighet.

Hur är det att ha kontakt med koordinator?
Du träffar din koordinator för samtal. Ni försöker tillsammans hitta lösningar på olika svårigheter, öka medvetenhet om din situation, synliggöra dina intressen, drömmar och styrkor. Koordinatorn finns där för att stötta dig på din väg mot självförsörjning.

Ett samtal med koordinator kan se ut ungefär så här:

  • Nuläge – Hur ser det ut för dig idagsläget?
  • Vad vill du och vad behöver du för att öka din möjlighet att bli självförsörjande?
  • Tillsammans med din koordinator skapar du, utifrån det ni pratar om och tar reda på, en plan för hur du kan gå vidare för att närma dig egen försörjning.

Det är du själv som bestämmer vad du ska göra och vilka vägar du vill gå, koordinatorn finns vid din sida och hjälper dig exempelvis med att ta de kontakter som behövs. Det kan handla om att följa med dig på olika möten exempelvis hos arbetsförmedlare, socialsekreterare, studievägledare eller vårdkontakt.

Om du känner att du vill prova dina förmågor, testa ett yrke, eller av andra anledningar göra praktik på en arbetsplats så kan koordinatorn även hjälpa dig med detta. Praktik gör du med stöd av en handledare och det finns även praktikplatser som erbjuder extra mycket stöd från handledare, för dig som önskar det. Din koordinator håller kontakt med dig även när du gör praktik, ni ses och pratar om hur det går.

Hur gör jag för att få en koordinator?

Ta kontakt med din socialsekreterare på ekonomiskt stöd och säg att du har behov av och är intresserad av att få kontakt med en koordinator.
Socialsekreteraren beslutar om det är rätt insats för dig och lämnar i så fall ditt namn till en koordinator.
Koordinatorn kontaktar dig för ett första möte och då planerar ni hur ni ska samarbeta vidare.
Kontakten med koordinator avslutas ofta i samband med att du blir självförsörjande exempelvis om du börjar studera eller får en anställning (med eller utan subvention). Om du har behov av stöd även då du blivit självförsörjande så bör du berätta det för din koordinator så tidigt som möjligt i er kontakt. Då kan ni tillsammans undersöka vilka mer långvariga stöd som finns koordinatorn kan hjälpa dig ansöka.

Enheten för Arbete och Integration består bland annat av en enhetschef, ett team av koordinatorer och ett team av arbetsledare som kan erbjuda praktikplatser med extra stöd. Enhetens personal samarbetar även med andra aktörer för att du ska få bästa stödet till egen försörjning.

Kontaktuppgifter

Koordinatorer

Nils Andreasson

0157 – 43 09 18

nils.andreasson@flen.se

sms: 072-183 82 01


Veronica Nordgren

0157 – 43 09 52

veronica.nordgren@flen.se

sms: 073-316 10 32


Anita Hammar Wiklund

0157-43 03 97

anita.hammarwiklund@flen.se


Daniel Hamberg

0157-43 04 76

daniel.hamberg@flen.se


Maria Wiklund

0157-43 04 77

maria.wiklund@flen.se

 

Sidansvarig: Susanne Andersson
Senast uppdaterad: 2018-03-05 09:50:41

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Nils Andreasson Koordinator 0157 - 43 09 18
Veronica Nordgren Koordinator 0157 - 43 09 52