En ensam planta som växer och utvecklas

Ungdomsverksamhet

Om du är mellan 15 och 20 år och inte är inskriven på någon skola eller saknar examensbevis från gymnasieskolan kommer du att bli kontaktad av enheten för arbete och integration. Kommunen är skyldig att erbjuda dig individuella åtgärder som hjälper dig på vägen till egen försörjning. Det kan vara utbildning, praktik eller arbete.

Du kanske känner att du just nu står still och vill vidare? Vi vill att du ska utvecklas och växa!

Utifrån dina behov kan du få hjälp att hitta en utbildning eller att komma ut i arbetslivet, och få stöd att planera din framtid. Tillsammans försöker vi hitta bästa individuella lösningen för dig. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvariges stöd.

För vem?

  • 15 – 20
  • Saknar fullständigt examensbevis från gymnasiestudierna
  • Saknar sysselsättning

Varför?

  • Komma in i vardagsrutiner, hitta motivation att gå vidare, möjlighet till praktik eller annan aktivitet
  • Stöd till att starta/återuppta/fullfölja utbildning

Hur?

  • Kartläggning av behov
  • Individuell handlingsplan
  • Coachningsstöd/uppföljning av koordinator

Kontaktuppgifter

 

Daniel Hamberg

daniel.hamberg@flen.se

0157 43 04 76


Maria Wiklund

maria.wiklund@flen.se

0157 43 04 77

Sidansvarig: Susanne Andersson
Senast uppdaterad: 2018-05-22 15:04:18