Solen tittar mellan träden i en park

NOVA öppenvård

NOVA öppenvårdsenhet har som uppgift att ge stöd och ökad motivation till förändring samt behandling. Insatser i öppenvård bygger på hög grad av frivillighet och eget ansvar för det egna förändringsarbetet.

Har du fått nog och önskar mer av livet?

Börjar drickandet och drogandet som förr var en fest och glädje ställa till problem? För dig? För din familj?

Vänd dig då till Nova öppenvård i Flens kommun, en del av kommunens socialförvaltning.

Tio procent av befolkningen har sjukdomen alkoholism.
Alkoholist är den som upprepade gånger hamnar i plågsamma livssituationer på grund av sitt alkoholdrickande och som fortsätter att dricka alkohol.

Runt varje alkohol- och/eller drogberoende finns 4-5 anhöriga som påverkas negativt av personens beroende. De blir medberoende vilket påverkar deras liv.

Dessutom finns risken att familj, arbetskamrater, vänner och chefer blir medberoende möjliggörare. En medberoende är en människa som låtit en annan människas beteende påverka sig och som blir helt upptagen av att kontroller denna människas beteenden.

Även anhöriga kan få hjälp
Nova öppenvård är till för dig och personer som befinner sig i ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Vi är också till för anhöriga och andra närstående. Vi arbetar enligt 12-stegsprogrammet och är utbildade alkohol-/drogterapeuter med lång erfarenhet.

Nova erbjuder bland annat:

  • Information och rådgivning
  • Motiverande samtal
  • Behandlingsgrupper
  • Anhörigstöd
  • Enskilda samtal
  • Halvvägsboende med behandling – efter biståndsansökan

All kontakt med Nova öppenvård är kostnadsfri. Ingen registrering sker vid behandling, du är alltid anonym då det sker via öppet intag. Möjlighet till plats på behandlingshem finns också genom det Öppna intaget till Vårnäs Behandlingshem. Detta genom att Flens kommun är medlem i Vårdförbundet Sörmland.

Om du däremot skulle vara i behov av halvvägsboende i kombination med behandling behöver du gör en ansökan hos socialtjänsten där dina behov utreds av  en socialsekreterare. Här får du stöd och behandling för en ökad livskvalitet utifrån dina behov och förutsättningar. Gemenskap, delaktighet och ansvar är viktiga delar vi arbetar för.

Anonymt och inga väntetider!

Välkommen med dina frågor så berättar vi mera.

 

Kontaktuppgifter

NOVA
Besöksadress: Drottninggatan 6

Enhetschef: Mia Gustafsson

Samordnare och Alkohol-/drogterapeut: 0157 – 43 04 03

Alkohol-/drogterapeut: 0157 – 43 04 39

Alkohol-/drogterapeut/Anhöriga:               0157 – 43 04 05

 

Kommunens växel: 0157 – 43 00 00

lars.klawing@flen.se

alf.sandell@flen.se

cecilia.stjarnborg@flen.se

Sidansvarig: Mia Gustafsson
Senast uppdaterad: 2017-07-19 12:14:53

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lars Klawing Samordnare och alkohol- och drogterapeut 0157 - 43 04 03
Cecilia Stjärnborg Alkohol- och drogterapeut 0157-430405
Alf Sandell Alkohol- och drogterapeut 0157-430439
Mia Gustafsson Enhetschef AME och NOVA 0157 - 43 03 64