Utryckningar

Denna sida uppdateras kontinuerligt och du kan här se vilka utryckningar som gjorts av räddningstjänsten i Flens kommun.

410

Plats Flen
Beskrivning

Automatlarm Hedenlunda


Åtgärd

Kontroll - Återställning

Fordon 5080,5020,5010
Räddningsledare ME

409

Plats Väg 55 i höjd med infarten till Gnallen
Beskrivning

Trafikolycka-singel


Åtgärd

Omhändertagande av den drabbade och vägsanering

Fordon 5020
Räddningsledare ME

408

Plats Flen
Beskrivning

Automatlarm.


Åtgärd

Återställning.

Fordon 5080, 5020
Räddningsledare ML

407

Plats Mellösa
Beskrivning

Automatlarm


Åtgärd

Återställning av larm

Fordon 5080 5010 5070
Räddningsledare ME

406

Plats Hälleforsnäs
Beskrivning

Automatlarm Jurs mejeri


Åtgärd

Återställning

Fordon 5080 5070 5010
Räddningsledare ME