Ansökan ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd, ansökan

Ekonomiskt bistånd

Hos kommunen kan du ansöka om ekonomiskt bistånd om du inte klarar din egen försörjning. Ansökan görs digitalt via vår e-tjänst på http:/www.flen.se/sjalvservice under fliken "e-tjänster". Du har också möjlighet att få stöd så att du så snart som möjligt kan klara din ekonomi själv. Mer information här: www.flen.se/stod-omsorg/ekonomiskt-stod/ekonomiskt-bistand/. Vill du göra en förenklad beräkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd? Klicka på länken under fliken "Vad är ekonomiskt bistånd?"

Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd fungerar som ett yttersta skyddsnät vid tillfälliga svårigheter att försörja sig med egna inkomster. Endast den som inte kan klara sin ekonomi med egna inkomster eller med bidrag eller stöd från annat håll kan ha rätt till bistånd.

Här kan du själv göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Beräkning

1. Försörjningsstöd täcker alla regelbundet återkommande kostnader, till exempel mat, kläder, boende och hushållsel och räknas fram utifrån en riksnorm som består av lika belopp för hela landet men varierar beroende på hur många som tillhör familjen.
2. Livsföring i övrigt innebär mer tillfälliga kostnader, exempelvis hälso- och sjukvård.
3. Skäliga kostnader utanför riksnormen prövas individuellt.

Ekonomiskt bistånd söks för en månad åt gången.

Hur ansöker man om ekonomiskt bistånd?

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du först ha gjort allt du kan för att själv klara din försörjning. Du ska till exempel söka arbete om du är arbetslös och ansöka om alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

Är du studerande? – Ekonomiskt bistånd utgår inte vid studier, då hänvisas du till studiemedel hos CSN.

Är du ålderspensionär? – Pensionsmyndigheten handlägger så kallat ”Äldreförsörjningsstöd” och ”Bostadstillägg”. Du kan från kommunen dock ha rätt till bistånd för vissa ekonomiska behov utanför försörjningen, till exempel glasögon.

Är du ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd? – Försörjningen ska vara tryggad genom etableringsersättningen. Den som väljer att flytta till eget boende, utan så kallad ”kommunan- visning”, ansvarar själv för att planera sin ekonomi utifrån de kostnader ett boende innebär.

Du ansöker om ekonomiskt stöd via vår e-tjänst under fliken ”e-tjänster” på www.flen.se/sjalvservice

Du loggar in via dator eller mobil och du behöver ha bank-id eller personligt inloggningskonto för att använda tjänsten. I e-tjänsten skriver du din ansökan och du kan också kommunicera med handläggaren. I e-tjänsten sparas din ansökan och dina dokument på ett säkert sätt så att du enkelt kan återsöka den. När du skickar in ansökan intygar du samtidigt att uppgifterna du lämnar är riktiga. Är du sammanboende eller gift ska ansökan göras tillsammans med din partner. Din partner behöver logga in för att godkänna ansökan. Flödet är så här:

1. Du ansöker via e-tjänsten och skickar in ansökan till myndigheten
2. Myndigheten tar emot din ansökan och tilldelar en handläggare samt informerar via meddelandefunktionen i e-tjänsten
3. Du kompletterar din ansökan genom att bifoga nödvändiga underlag (se nedan) och mailar dessa till din handläggare via meddelandefunktionen i e-tjänsten.

Behöver du hjälp att använda e-tjänsten, till exempel om det är första gången du ansöker? Ta del av information på www.flen.se/sjalvservice. där det bland annat finns lathund i form av en film som beskriver hur du ansöker via e- tjänsten. Den hittar du här. (Tänk på att du måste ha Flash aktiverat i din webbläsare för att kunna se filmen) Du kan också ta kontakt med din handläggare eller receptionen för mer information och stöd!

Har du frågor eller behöver hjälp med Bankid – Ta kontakt med din bank!

Har du inte möjlighet att få tillgång till Bankid erbjuder Flens kommun ett personligt användarkonto du kan ansöka om i samband med inloggningen. Kontouppgifterna du behöver för att logga in i e-tjänsten skickas hem till din folkbokföringsadress.

Har du ingen egen dator eller smart mobiltelefon kan du låna dator, till exempel på biblioteket, för att logga in. I receptionen på Ekonomiskt stöd, på Kompassen och på Skjortan kommer det också att finnas datorer som du kan använda.

Dessa uppgifter om inkomster och ersättningar hämtar socialtjänsten in automatiskt och bifogar din ansökan.

 • Arbetslöshetsersättning: a-kassa/ALFA-kassa, aktivitetsstöd
 • Ersättning från Försäkringskassan: barnbidrag, flerbarnstillägg, vårdbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsersättning/ sjukersättning, etableringsersättning, livränta, bostadsbidrag
 • Pension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd
 • Studiebidrag, studiemedel, studielån
 • Skatteåterbäring

Detta behöver du (och din partner) själv(a) bifoga tillsammans med din/er första ansökan:

 • Specifikationer och beslut om ersättningar och inkomster för de senaste tre månaderna
  – Lön
  – Alla övriga inkomster (som inte täcks in av uppgifterna som hämtas automatiskt. (punktlistan ovanför)
 • Kontoöversikt och kontoutdrag från bank för de senaste tre månaderna
 • Uppgifter över tillgångar, till exempel sparade pengar, fonder, aktier, bil, MC, fastighet och liknande
 • Deklaration från Skattemyndigheten: preliminär skatteuträkning, specifikation från senaste deklarationen och besked om slutlig skatt enligt årets taxering och kontoutdrag
 • Hyreskontrakt, hyresfaktura och kvitto på senast inbetald hyra
 • Underlag som styrker utgifter, till exempel faktura eller kvitton
 • Läkarintyg vid sjukskrivning
 • Vid arbetslöshet ska du hämta handlingsplan och daganteckningar, från “Mina sidor”  på Arbetsförmedlingens hemsida, för de senaste 3 månaderna  samt en lista på vilka arbeten du har sökt
 • Om du inte är svensk medborgare ska det kompletta beslutet (alla sidor) från Migrationsverket om arbets- och uppehållstillstånd/permanent uppehållstillstånd bifogas

Om det är första gången du ansöker kommer du att få en kallelse till besök hos en socialsekreterare för vidare utredning av din ekonomiska situation. Om du är sammanboende eller gift ska både du och din partner komma till besöket. Tillsammans med socialsekreteraren gör du en planering för vad du behöver göra så att du snart som möjligt ska klara din försörjning själv. Om du är i behov av stöd för att få ett arbete eller börja studera finns möjlighet till kontakt med koordinatorer och studie- och yrkesvägledare som tillsammans med dig arbetar för att du ska närma dig egen försörjning.

När utredningen är klar meddelas du via e-tjänsten om du har rätt till ekonomiskt bistånd som i så fall betalas ut till ditt bankkonto. Om du inte har rätt till bistånd och din ansökan avslås, har du möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsdomstolen.

Förnyad ansökan

Om det finns behov av försörjningsstöd under längre perioder ska ansökan förnyas varje månad. Förnyad ansökan görs i e-tjänsten.

Hur överklagar man ett beslut om avslag?

Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd och får avslag på din ansökan får du meddelande via e-tjänsten om detta. Du har rätt att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar.

I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat.

Överklagan skickar du via meddelandefunktionen i e-tjänsten till den socialsekreterare som har fattat beslutet. Tänk på att överklagan måste vara underskriven. Socialsekreteraren måste få din överklagan senast tre veckor efter den dag du fått beslutet. Socialsekreteraren undersöker därefter om beslutet behöver ändras.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra socialsekreterarens beslut.

Att överklaga kostar ingenting.

Sekretess – Hur behandlas personuppgifter och information?

I samband med att du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer dina personuppgifter att registreras enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att begära utdrag och rättelse av det vi har registrerat om dig. All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det betyder att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till andra personer utan att du samtycker till det.

Kontakt

Besöksadress: Norra Kungsgatan 8, Flen (ovanpå Ica)
Telefon: 0157-43 03 90 (reception). Tillgängligt under receptionens öppettider

Öppettider för receptionen:
Måndag 09.00-12.00 och 13.00-15.00
Tisdag    09.00-12.00
Onsdag  09.00-12.00 och 13.00-15.00
Torsdag 09.00-12.00 och 13.00-15.00
Fredag  09.00-12.00 och 13.00-15.00

Avvikelser kan förekomma

Postadress:
Flens Kommun
Socialförvaltningen
Enheten för Ekonomiskt stöd
Sveavägen 1
642 81 Flen

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Jenny Demervall Avdelningschef Egen försörjning 0157 - 43 04 70