Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet enligt LSS vänder sig till personer som har en utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada och är i yrkesverksam ålder som inte arbetar eller studerar. Daglig verksamhet styrs till stor del av dina behov. Insatsen söks hos biståndshandläggare.

Arbetet inom daglig verksamhet kan vara allt från arbetsliknande insatser till sinnesstimulering. Exempelvis biltvätt, returpappersåtervinning, färg och form, musik, alternativ kommunikation, data och hushållssysslor. Det finns också möjligheter till arbete på en extern arbetsplats med stöd från daglig verksamhet. Målsättningen är att erbjuda en verksamhet som individen upplever meningsfull och utvecklande. Du söker daglig verksamhet hos kommunens biståndshandläggare. Till vänster i menyn finns information om hur du går till väga.

Brukarinflytande

Var fjärde vecka träffas brukare på ett arbetsmöte, som består av representanter från de olika verksamheterna, samordnare och/eller områdeschef. Kallelse utgår och mötena protokollförs.

Arbetstider

Arbetstiden är vanligtvis mellan kl. 8-16 men kan anpassas efter vilka behov du har. Om du arbetar mindre än 4 timmar per dag räknas det som deltid.

Frånvaro

Om du blir sjuk eller vill vara ledig får du ingen sjuk- eller semesterersättning.

Lön

Om du arbetar heltid får du en ersättning på 50 kronor per dag. Arbetar du deltid får du en ersättning på 25 kronor per dag.
Lönen betalas ut i efterskott den 27 varje månad eller om den 27 är en helg vardagen närmast före.

Mat

På vissa arbetsplatser finns möjlighet att köpa mat till lunch. På andra ställen kan du behöva ha matlåda med dig eller gå ut och äta.

Resor

Om du behöver arbetsresor kan du få hjälp med detta. Kostnaden för dessa resor är jämförbar med ett månadskort inom Länstrafiken.

Försäkring

Alla som har sysselsättning genom daglig verksamhet, även individuella placeringar är försäkrade av kommunen dygnet runt.

Kontakt

Områdeschef
Anna-Lena Olofsson
Telefon 0157 – 43 08 00
E-post anna-lena.olofsson@flen.se

Samordnare
Lilian Wallin
Telefon 0157 – 43 08 01
E-post 
lilian.wallin@flen.se

Arbetsterapeut
Jenny Carlsson
Telefon 0157 – 43 08 06
E-post jenny.carlsson2@flen.se

Sidansvarig: Anna-Lena Olofsson
Senast uppdaterad: 2015-06-11 19:07:03

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna-Lena Olofsson Områdeschef Resurscenter 0157 - 43 08 00