Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Arbetsplatser

Målet med verksamheten är att erbjuda en sysselsättning som upplevs som meningsfull och utvecklande. Verksamheten är anpassad utifrån de behov som finns hos var och en av deltagarna och arbetet utförs i den takt och i den omfattning som är lämplig. Alla ska känna sig delaktiga och duktiga i sitt dagliga arbete.

Basdagcenter Pokalen

Sysselsättningen på Pokalen är bland annat data, pappersåtervinning, enklare hushållssysslor, skapande verksamhet,sinnesupplevelser och spel. Aktiviteterna styrs utifrån önskemål och intressen. Alla har individuella aktivitetsscheman för dagen/veckan. På fredagarna avrundas veckan med tex bingo, musik, spa mm

Violslöjd

Inriktningen på verksamheten är vävnad och sömnad.
I anslutning till arbetslokalen ligger även en butik där alsterna säljs.
Violslöjd kan man besöka i Lästen/Violengången

Biltvätten Bubblan

Är en grupp som tvättar de bilar som används i kommunen. Gruppen tvättar bilarna i automattvätten på Statoil, samt dammsuger och torkar instrumentpanelen i ett eget garage. I arbetet ingår även hämtning och lämning av bilarna.

Servicegrupper

Arbetsgrupper med handledare finns  på  Solviken, Drejskivan/Åsen samt Slottsängens äldreboenden. Grupperna ansvarar tillsammans med en handledare för att tvätta kläder till de boende. Man hjälper även till med andra uppgifter och kan ibland baka en kaka och bjuda på.

Slussen

Är samlokaliserade med socialpsykiatrins sysselsättning på Reco. De utför enklare tjänster både internt och externt. Det kan handla om att hålla snyggt på snyggt inom olika grönområden, köra sopor till tippen, utföra sorterings- och paketeringsjobb åt externa företag,  kuvertera utskick, distribuera kommuntidningen Glimten, slå in kommunens julklappar, diverse vaktmästarsysslor på stadshuset, hämta och lämna post vid kommunens gruppbostäder, lättare snickeri mm. I denna grupp får brukaren möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter. Här ingår även att prismärka ”prylar” till den loppis Reco bedriver.

Individintegrerade arbeten

Individintegrering innebär en placering på något externt företag men med kontakt och stöd från daglig verksamhet.

Kontakt

Områdeschef
Anna-Lena Olofsson
Telefon 0157 – 43 08 00
E-post anna-lena.olofsson@flen.se

Samordnare
Lilian Wallin
Telefon 0157 – 43 08 01
E-post 
lilian.wallin@flen.se

Arbetsterapeut
Jenny Carlsson
Telefon 0157 – 43 08 06
E-post jenny.carlsson2@flen.se

Sidansvarig: Anna-Lena Olofsson
Senast uppdaterad: 2016-11-29 14:02:13

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna-Lena Olofsson Områdeschef Resurscenter 0157 - 43 08 00