Blå himmel med moln - ett av dem format som ett hjärta

Individ & familj

Både enskilda personer och familjer av olika slag kan någon gång i livet behöva särskilt stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. Det kan gälla råd och stöd för den egna, eller för andras, sociala livssituation.

Beroende/missbruk, försörjningsstödsproblem, oro, konflikter, våld hör till våra arbetsuppgifter, både när det gäller dig själv och/eller din familj. Ibland räcker det med information och rådgivning för att komma till rätta med problemen, men ibland krävs det större åtgärder. För de behoven kan du söka hjälp hos avdelningen för myndighetsutövning och få hjälp utifrån dina behov efter en ansökan. Självklart gäller sekretess i vårt arbete. Du är alltid välkommen att ringa och rådgöra både privat eller som professionell.

Ansökningar, förfrågningar och stödinsatser

Under kontorstid på vardagar når du oss via Stadshusets växel, telefon 0157 – 43 00 00, begär Mottagningstelefonen (klockan 09:00-12:00) eller Försörjningsstödsenheten.

Så här överklagar du ett beslut

Om du får ett avslag på din ansökan får du ett skriftligt meddelande om detta. Du har rätt att överklaga beslutet. I din överklagan ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat. Överklagan skickar du till den handläggare som har fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd inom tre veckor från den dag du har fått beslutet. Handläggaren gör då en bedömning av din överklagan. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens beslut. Överklagan är kostnadsfri.

För mer information kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Beredskap utanför kontorstid

Utanför kontorstid har vi alltid en social beredskap, den nås på telefon 070- 672 84 97, 0157-43 03 15. Social beredskap kallas till exempel in om något barn eller ungdom behöver omedelbart omhändertagande eller på något annat sätt far illa. Det kan också handla om att en familj eller enskild person fått akuta problem på grund av en olycka eller annan händelse.

Kontakt

Ansökningar, frågor och stödinsatser

Mottagningstelefonen
Telefon 0157 – 43 00 00,
begär Mottagningstelefonen

 Försörjningsstödsenheten
Telefon receptionen 0157 – 43 03 90

Social beredskap (utanför kontorstid)
Telefon 070- 672 84 97
Telefon 0157-43 03 15

 

Filmer för barn och unga

Koll på soc

Alex besöker soc

 

Sidansvarig: Jenny Eriksson
Senast uppdaterad: 2017-03-20 14:07:52
Sidansvarig: Petra Kruse
Senast uppdaterad: 2017-03-20 14:07:52

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Petra Kruse Enhetschef 0157 - 43 04 60
Ola Nordqvist Avdelningschef USI, tf avdelningschef för MU 0157 - 43 03 60