Integration

Att ta emot flyktingar och andra skyddsbehövande är en del av det internationella ansvar som Sverige har åtagit sig genom sitt medlemskap i FN. Det är också en solidaritetshandling och en utvecklingsmöjlighet för kommunen.

Genom att ta emot flyktingar och andra nyanlända personer i Flens kommun får vi bättre förutsättningar att möta framtida behov av arbetskraft och säkra att Flen inte minskar sin befolkning i arbetsför ålder.

För att dessa nya Flensbor snabbt ska komma in i det svenska samhället har vi ett kommunala organisationer som mottagningsenheten Kompassen, SFI-utbildning samt Villagatan, Flens boende för ensamkommande flyktingbarn. Flen har också ett väl fungerande samarbete med Migrationsverket.

Sidansvarig: Susanne Andersson
Senast uppdaterad: 2017-09-29 14:43:41

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Susanne Andersson Tf Enhetschef Arbete och integration 0157-43 04 75
Peter Hult Integrationssamordnare 0157 - 43 09 21