Foto: Lasse Skog/Bildtjänst

Flyktingguide/språkvän

En väg till integration i Flen. Vad kan en flyktingguide/språkvän göra? Underlätta personliga kontakter som går bortom etniska gränser, för ömsesidigt utbyte. Erbjuda nyanlända chans att träna svenska språket och lära känna svenska samhället. Motverka okunskap, fördomar och segregation.

Vem riktar vi oss till?

  • Nyanlända flyktingar och invandrare
  • Frivilliga som vill engagera sig som guider; individer eller familjer

Detta bygger på frivilligt integrationsarbete och tron att integration sker genom personlig kontakt. Vägen till integration i Flen går genom dem som bor här. Därför erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare i Flen kontakt med en guide/guidefamilj under ett år. Guiden ställer upp ideellt som språkvän/kontaktperson för att underlätta den första tiden för nyanlända. Guide och nyanländ introducerar och orienterar varandra i ett ömsesidigt utbyte – särskilt kring likheter och olikheter.

Integration sker via personliga möten. Bli flyktingguide/språkvän och berika ditt och andras liv!

Läs mer på hemsidan Läxhjälp i Flen

Vill du engagera dig på annat sätt? Läs mer här

Sidansvarig: Susanne Andersson
Senast uppdaterad: 2018-05-22 11:01:54