Solen tittar mellan träden i en park

Öppna jämförelser

Flen är med i Öppna Jämförelser, en nationell jämförelse mellan kommuner. Det är ett sätt att se hur Flen ligger till och om det finns någon kommun vi kan lära oss av i vårt arbete.

För att Öppna Jämförelser ska vara ett verktyg för utveckling deltar Flen i ett Sörmlandsnätverk som arbetar med analysträffar och diskussioner om kvalitet utifrån Öppna Jämförelser.