Trasig bilruta

Krisberedskap

Kris är ett brett begrepp och betyder olika saker för olika människor. Inom arbetet med krisberedskap avses allvarliga händelser som kan påverka många människor eller stora delar av samhället. På kommunens sidor om krisberedskap beskrivs kommunens arbete och hur du som privatperson kan förbereda dig.

En kris eller samhällsstörning kan vara en händelse som påverka grundläggande funktioner i samhället som elförsörjning eller sjukvård, eller en händelse som på något annat sätt får så stora konsekvenser att samhället inte kan fungera. Alla har ett ansvar inom krisberedskapen, privatpersoner, organisationer och myndigheter.

Under rubriken Beredskap i hemmet beskrivs hur du kan förbereda dig själv för krissituationer.

Kommunens arbete med krisberedskap beskrivs under rubriken Kommunens beredskap.

Krisberedskapssystemet i Sverige bygger på tre principer

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha ansvaret under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris och att kommunerna sköter skola och äldreomsorg m.m.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Med närhetsprincipen menas att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med regionala och statliga insatser.

Psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM står för psykiskt och osocialt omhändertagande. POSOM-gruppens uppgift är att ge drabbade människor akut stöd vid kriser, katastrofer och större traumatiska händelser. Denna grupp sammankallas när de ordinarie resurserna inte räcker till för att ge stöd till drabbade.

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2016-12-29 18:37:36

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31