Trasig bilruta

Krisberedskap

Kris kan betyda olika saker för olika människor. Här menas allvarliga händelser som kan påverka många människor eller stora delar av samhället. På kommunens sidor om krisberedskap beskrivs kommunens arbete och hur du som privatperson kan förbereda dig.

En kris eller samhällsstörning kan se ut på många sätt. Det kan vara en snöstorm som leder till elavbrott och gör att all trafik stannar, ett långvarigt avbrott i telefoni, en olycka med många drabbade eller en sjukdom som många blir smittade av.  Alla har ett ansvar inom krisberedskapen: privatpersoner, organisationer och myndigheter.

I avsnittet Förbered dig för kris kan du läsa om hur du själv kan förbereda dig själv för krissituationer.

Kommunens arbete med krisberedskap beskrivs i avsnittet Kommunens beredskap.

Om du vill få ännu mer kunskap om krisberedskap i samhället, läs mer på krisinformation.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Sidansvarig: Andrej Börjesson
Senast uppdaterad: 2017-08-22 11:04:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andrej Börjesson Beredskapssamordnare 0157- 43 00 31